Konkursy

   Ruszyła III edycja konkursu "ODKRYJ E-WOLONTARIAT"

   2011-09-21

Już po raz trzeci Fundacja Dobra Sieć, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange, nagrodzi w konkursie "Odkryj e-wolontariat" projekty wykorzystujące nowe technologie dla dobra wspólnego!

   Konkurs "Discover e-volunteering" - promocja powakacyjna

   2011-09-12

W związku z tym, iż podczas sezonu urlopowego wiele organizacji pozarządowych ze względów organizacyjnych nie mogło zgłosić się do europejskiej edycji Konkursu "Discover e-volunteering", nabór zgłoszeń został przedłużony do 16 września br.

   Konkurs "Barwy wolontariatu"

   2011-09-01


 

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

   Konkurs z zakresu kultury fizycznej "Wakacje na sportowo"

   2011-05-13

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. "Wakacje na sportowo".

   Nabór wniosków w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”

   2011-05-10

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" z siedzibą w Suwałkach ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów o charakterze nieinwestycyjnym w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

   Konkurs Kultura - termin do 31 maja 2011

   2011-05-10

Przypominamy, że do końca maja można składać wnioski na realizację zadań w dziedzinie kultury.
31 maja mija drugi termin otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w 2011.

   VIII edycja konkursu "Godni Naśladowania" - zmiana terminu składania wniosków na 9 maja 2011

   2011-04-28

Rada Organizacji Pozarządowych ogłasza VIII edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Jacka Protasa.

   "Granty 2011" - Konkurs Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

   2011-04-05

Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich zaprasza do udziału w konkursie "Granty 2011".  W konkursie mogą wziąć udział Miasta i gminy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

   "Młodzież w działaniu"

   2011-04-05

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Młodzież w działaniu". Celem zaproszenia  jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży między państwami uczestniczącymi w programie i państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską. W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty organizacji pozarządowych, krajowych rad młodzieżowych, organów publicznych na poziomie regionalnym lub lokalnym.

1 « 82 83 84 85 86 87 88 » 89