Konkursy

   Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

   2019-09-12

  Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 4 października 2019 roku.

    Program priorytetowy ”Edukacja ekologiczna”. Cel programu:

   2019-09-12

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

   Otwarty konkurs PFRON

   2019-09-12

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

   Konkurs Rita I

   2019-09-09

Konkurs RITA  zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów, które realizują cel programu RITA 

   Konkurs Rita II

   2019-09-09

Cel ścieżki prpgramowej - umożliwienie wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z krajów, które obejmuje program RITA

   Konkurs " Ścieżki współpracy"

   2019-09-09

 "Ścieżki współpracy" to konkurs finansowany z EFS, w ramach którego wszystkie podmioty realizujące projekty z EFS mogą uzyskać granty do 100 tys. na rozszerzanie swoich krajowych projektów o komponent współpracy międzynarodowej (projekt grantowy). Nabory odbędą się w następujących terminach: Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r. Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.

   Fundacja Współpracy Polski - Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty "Edukacja"

   2019-09-09

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach od 1 sierpnia do 6 października 2019 roku będzie przyjmować wnioski na projekty w priorytecie ‘”Edukacja”.

   Europejski Korpus Solidarności

   2019-09-05

  Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Z Programu mogą korzystać organizacje, ktore chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

   Nowa edycja konkursu "Społecznik roku"

   2019-09-02

 Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.


   ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

   2019-09-02

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 113