Konkursy

   Konkursy Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych nr 17/2019.

   2019-04-30

 

  • Konkurs ofert Samorządu Województwa w zakresie wspierania inicjatyw młodzieżowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim. Oferty należy składać do 13 maja 2019 r. Więcej informacji

    Projekty Solidarności.

   2019-04-16

 Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania lokalne. W ramach Programu możliwe będą Projekty Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej.

   Terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE.

   2019-04-15

  Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

   Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

   2019-04-15

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych.

   Rządowy program "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

   2019-04-15

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

   Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

   2019-04-15

  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER, ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

    Konkurs grantowy "Zielona Ławeczka"

   2019-04-15

  Fundacja BOŚ już po raz piąty uruchomiła konkurs grantowy "Zielona Ławeczka", który powstał z myślą o mieszkańcach miejskich osiedli. Do tej pory pomogliśmy już 65 grupom sąsiedzkim z całej Polski w rewitalizacji ich osiedlowych podwórek i samodzielnym stworzeniu pięknych ogrodów. Uważamy, że projekt jest szansą na zaangażowanie ludzi we wspólne działania społeczne oraz daje im możliwość stworzenia dla siebie nowego, zielonego miejsca spotkań. Na rejestrację zespołów i przysłanie projektów mini ogrodów czekamy do 17 maja 2019 r.

    Szkoła Liderów Miast rekrutacja

   2019-04-10

 Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w czterech warmińskich miastach (Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Dobrym Mieście). Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miast i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu.

   Program "Pozytywnie Otwarci"

   2019-04-10

 Organizator konkursu, Gilead Sciences Poland Sp. z o.o., zaprasza organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz publiczne placówki zdrowia do udziału w konkursie dotyczącym edukacji i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS. Można uzyskać do 20 tysięcy złotych na realizację projektów w 2020 roku. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 28 czerwca.

    Projekt wspierający dialog międzykulturowy.

   2019-04-03

 Nagroda Międzykulturowa - Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać. W każdej z czterech kategorii zdobyć można nagrodę w wys. 5.000,- Euro.

Nagroda Międzykulturowa 2019

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 105