Konkursy

   Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

   2018-08-30

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

autor(ka): Katarzyna Groblewska
2018-05-24, 17:25

 

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-08-30

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Termin przesyłania wniosków upływa 1 października 2018 r. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Konkurs programu "Rozmowy zamiejscowe" Goethe Instytut

   2018-08-13

Goethe-Institut, jako organizator programu „Rozmowy zamiejscowe“, ogłasza konkurs na pomysły na działania kulturalne oparte na dźwiękach i realizowane w średniej wielkości miastach.

 

Pomysł na działania kulturalne w naszym rozumieniu to ogólna koncepcja, z podaniem informacji o zamierzonych efektach, sposobach ich uzyskania, wstępnym budżecie, zaangażowanych ludziach.

    Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych

   2018-08-06

NA DOBRY POCZĄTEK!

 

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

- interakcję między dziećmi,

- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

- kreatywność,

- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

    Ruszyła rekrutacja nowego programu Generacja 5.0

   2018-08-06

 W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0”

Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne i domy kultury.

Nagrodzimy 50 najlepszych wniosków.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.

Nie czekaj i złóż wniosek już dziś!!!

Czytaj więcej (formularze)

   Rusza konkurs FIO Warmia Mazury Lokalnie 3!

   2018-07-17

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ", Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.

   Konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”

   2018-07-12

 Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

   Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - I nabór

   2018-07-12

 Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim do 16 lipca 2018 r.

   Konkurs VP/2018/010 w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

   2018-07-12

 19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

   Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

   2018-07-12

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 95