Konkursy

   MON - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie obronności państwa, upowszechniania sportu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

   2017-10-03

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie obronności państwa, upowszechniania sportu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.

Oferty należy składać do 19 października 2017 r.

   Ministerstwo Rozwoju. Konkurs: „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

   2017-09-25

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w naborze ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych pt. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich. Poszukiwane są inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Nabór trwa do 2 października 2017 r.

   Fundusz Małych Grantów na projekty poprawiające bezpieczeństwo drogowe

   2017-09-19

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dofinansuje lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski można przesyłać do 17 października 2017 roku.

   Spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu „Równać Szanse”

   2017-09-15

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., do godz. 12:00.

   Program dotacyjny Koalicje dla Niepodległej

   2017-09-14

Biuro Programu Niepodległa zaprasza samorządowe instytucje kultury do udziału w konkursie na Operatorów regionalnych w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Nabór do programu trwa do 25 września 2017 r.

   Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT: „Sport Wszystkich Dzieci” – przedłużenie terminu

   2017-09-07

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”: "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży". Oferty należy składać do 20 września 2017 r.

   Konkursy związane z turystyką w regionie

   2017-09-05

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zgłoszenia do konkursów „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie” oraz „Szlak Kopernikowski nas kręci” przyjmowane są tylko do 29 września 2017 roku.

   Konkurs - "Społecznik Roku 2017"

   2017-09-01

Rozpoczęła się dziewiąta edycja konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”.

Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2017 r.

   Program dotacyjny - Kultura – Interwencje 2017

   2017-08-31

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do jesiennej edycji programu dotacyjnego "Kultura – Interwencje 2017", którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2017 roku.

   Konkurs MEN - pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością"

   2017-08-31

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością".

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe.

Termin składania ofert: 8 września 2017 r.

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 82