Konkursy

   Trzecia edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

   2017-12-27

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE.  W Polsce za ich wdrażanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu"

   2017-12-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu".

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 11.01.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC".

   MSiT - Program "Sport Akademicki" w 2018 r.

   2017-12-21

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać do dnia 15 stycznia 2018 r.

   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

   2017-12-21

20 grudnia 2017 r. ogłoszono regulaminy dwudziestu siedmiu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór do programów odbędzie się w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie EBOI w pierwszych dniach stycznia.

   MSiT- Program „Szkolny Klub Sportowy”

   2017-12-21

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać do 15 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Konkurs pn. "Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie"

   2017-12-18

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 9 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Przez ruch po zdrowie”

   2017-12-15

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przez ruch po zdrowie”.

 

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 04.01.2018 r.

   Konkurs MRPiPS - „Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020"

   2017-12-14

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

   I edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Bohaterowie są wśród nas”

   2017-12-13

Ogólnopolski konkurs „Bohaterowie są wśród nas” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem konkursu jest Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.

Potwierdzenie udziału w konkursie należy zgłosić do 31.12.2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2017-12-11

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29.12.2017 r.  za pomocą generatora "WITKAC".

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 86