Konkursy

   IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

   2018-02-20

Program Tesco „Decydujesz, pomagamy” od 2016 roku wspiera lokalne społeczności. Lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą już po raz czwarty zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich otoczeniu.

Pomysły można zgłaszać do 30 marca 2018 roku.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do 8 marca 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 8.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Program RITA – Przemiany w regionie

   2018-02-12

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie.

Wnioski można składać do 15 marca, do godz. 16.00.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja Olsztyna poza granicami Polski”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Promocja Olsztyna poza granicami Polski”. Priorytetem jest promocja Olsztyna w miastach partnerskich.

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Pomoc ptakom”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc ptakom”.

Rodzaj działań, to podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich leczenie, rehabilitacja i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 06 marca 2018 r.

   Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

   2018-02-08

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.

Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.

   Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.

   Szkolny klub wolontariatu X edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkolny klub wolontariatu X edycja. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.
1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 90