Konkursy

   Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych.

   2019-05-16

  Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj: działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

   Otwarty konkurs „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem".

   2019-05-14

  Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2019 roku „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem".

   Projekt Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

   2019-05-13

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

   Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   2019-05-13

 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

   2019-05-10

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać do 31 maja 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

   Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda”

   2019-05-08

  Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.

    Ruszył konkurs Działaj Lokalnie 2019

   2019-05-07

 NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY! 
ZGŁOŚ swój pomysł do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.

   Rita Wyjazdy przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.

   2019-05-06

  Celem ścieżki finansowej jest umożliwienie wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z krajów, które obejmuje program RITA - Przemiany w regionie, tj.: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan.

   Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00.

   2019-05-06

 
Z ogromną przyjemnością informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00. 

To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych! 

    Rita zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów.

   2019-05-06

 Celem konkursu jest współfinansowanie, czyli zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów, które realizują cel programu RITA - Przemiany w regionie, mieszczą się w obszarach tematycznych i regionie geograficznym programu.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 105