Konkursy

   Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

   2018-02-08

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.

Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.

   Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.

   Szkolny klub wolontariatu X edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkolny klub wolontariatu X edycja. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.

   VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

   2018-02-07

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Wnioski należy składać do 9 marca 2018 roku.

   Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”

   2018-02-07

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza organizacje pozarządowe i szkoły do składania wniosków w otwartym konkursie ofert.

Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

   Konkurs - „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – I edycja 2018

   2018-02-02

Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno - wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.

Wnioski przyjmowane są w terminie do 23 lutego 2018 r.

   Program: „Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką”

   2018-02-01

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do projektu w ramach programu "Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką".

Celem programu jest dofinansowanie tworzenia w świetlicach (wszelkiego typu) w miejscowości do 20 000 mieszkańców Pracowni Wyobraźni, czyli biblioteczek, które będą zachęcać dzieci do czytania, dadzą im przyjazne miejsce do poznawania literatury, rozwijania wyobraźni, poszerzania horyzontów myślenia.

Wnioski do Programu przyjmowane są w terminie do 28 lutego 2018 roku.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna

   2018-02-01

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna. Rodzaj działań, to organizowanie różnorodnych przedsięwzięć (m.in. festiwali, konkursów, koncertów, spotkań, przeglądów, konferencji, wydawnictw, imprez, instalacji artystycznych, warsztatów, zajęć edukacji kulturalnej) w zakresie kultury skierowanych do mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć promujących jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 21 lutego 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2018-01-30

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie zadania pn.: „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych”.

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 19 lutego 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Konkurs MEN - organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli ....

   2018-01-29

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Termin składania ofert: 20 lutego 2018 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 88