Konkursy

   3 edycja projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

   2018-01-04

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Początek przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach 3 edycji projektu rozpocznie się 16 stycznia 2018 r. i potrwa do 5 lutego 2018 r.

   Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2018

   2018-01-04

Jeżeli chcesz zrealizować w 2018 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Wnioski można składać do 5 lutego 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. "Podwórka z Natury"

   2017-12-27

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn. "Podwórka z Natury".

Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.

   Trzecia edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

   2017-12-27

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE.  W Polsce za ich wdrażanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu"

   2017-12-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu".

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 11.01.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC".

   MSiT - Program "Sport Akademicki" w 2018 r.

   2017-12-21

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać do dnia 15 stycznia 2018 r.

   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

   2017-12-21

20 grudnia 2017 r. ogłoszono regulaminy dwudziestu siedmiu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór do programów odbędzie się w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie EBOI w pierwszych dniach stycznia.

   MSiT- Program „Szkolny Klub Sportowy”

   2017-12-21

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać do 15 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Konkurs pn. "Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie"

   2017-12-18

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 9 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Przez ruch po zdrowie”

   2017-12-15

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przez ruch po zdrowie”.

 

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 04.01.2018 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 86