Konkursy

   NCK - Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018

   2018-01-15

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2018 roku.

   Pierwszy otwarty konkurs Funduszu Obywatelskiego!

   2018-01-11

Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekazane zostaną na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

Wnioski wstępne należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

   MSWiA - Otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”

   2018-01-11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

   Konkurs dla organizatorów wizyt - Study Tours to Poland

   2018-01-11

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2018 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia 2018 r.

   MSWiA - Otwarty konkurs ofert pn. „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”

   2018-01-11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

   MSiT- Otwarte Strefy Aktywność (OSA) EDYCJA 2018

   2018-01-10

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywność (OSA) EDYCJA 2018.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 15 stycznia do 15 lutego 2018 r.

   Konkurs "Nowy las za makulaturę"

   2018-01-09

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody, Lasy Państwowe i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają Przyjaciół Lasu do udziału w kolejnej edycji konkursu "Nowy las za makulaturę".

   3 edycja projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

   2018-01-04

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Początek przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach 3 edycji projektu rozpocznie się 16 stycznia 2018 r. i potrwa do 5 lutego 2018 r.

   Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2018

   2018-01-04

Jeżeli chcesz zrealizować w 2018 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Wnioski można składać do 5 lutego 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. "Podwórka z Natury"

   2017-12-27

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn. "Podwórka z Natury".

Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 86