Konkursy

   Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

   2018-12-04

Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży".

   Sportowy wypoczynek w czasie ferii zimowych 2019

   2018-12-04

Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs na realizację zadania "Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych".

    Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

   2018-12-03

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosilo konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2019 r. Planuje się rozstrzygnięcie konkursu w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

   Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

   2018-12-03

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok pn. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów.

   MIGI - mini granty instytucjonalne

   2018-11-28

Nowe organizacje z Olsztyna ze stażem do 3 lat mogą ubiegać się o środki w wysokości do 1 tys. zł

   Konkurs grantowy Santander Bank Polska #MamyWspólneCele

   2018-10-30

 Konkurs grantowy Santander Bank Polska #MamyWspólneCele

   Konkurs organizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

   2018-10-23

  REGULAMIN KONKURSU

na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna” - NIOP

 

   Powtórka z Natury 2019

   2018-10-23

 Zachęcamy aby zgłaszać do udziału w programie miejsca dotąd zapomniane i je zaadoptować, czyli uznać za własne! Efektem wdrażania programu będą podwórka nie tylko radujące zielenią, ale także takie, jakie pamiętamy z naszego dzieciństwa, żywe i pełne dobrej energii. Priorytetem jest zieleń, ale w projekcie zagospodarowania mogą znaleźć się inne elementy niezbędne do funkcjonowania podwórka: oprócz nasadzeń, także urządzenia małej architektury, układ komunikacyjny, miejsca postojowe, punkty gromadzenia odpadów, itp. (ważne: nie wszystkie te elementy mogą być sfinansowane z budżetu programu „Podwórka 
z Natury 2019”).

   „Trzeci sektor w mediach”

   2018-10-23

 

  1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych 
    w niniejszym regulaminie.
  2. Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
    w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.
  3. Sponsorem nagrody, która wynosi 3000 złotych, jest Prezydent Miasta Olsztyna.

   Nowy las za makulaturę- zapraszamy do uczestnictwa

   2018-09-12

 Dzień 21 marca został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dniem lasów, przyłączmy się do jego uczczenia między innymi przez posadzenie każdego roku nowego lasu sadzonkami za zebraną makulaturę. Już wiosną 2019 roku wybierzmy się do lasu i posadżimy je w wybranym miejscu, a powstały w ten sposób las czy drzewko przy naszym przedszkolu, szkole oznaczymy specjalnym znakiem. 

TO BĘDZIE WASZ LAS, WASZE DRZEWKO!!! BĘDZIECIE MOGŁY POKAZAĆ GO KIEDYŚ WASZYM DZIECIOM!!!

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 95