Konkursy

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna

   2018-03-21

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 

1. „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej”: 20.000 zł.

2. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży –   wolontariat”: 12.000 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Nabór wniosków do programu "Lato w teatrze 2018"

   2018-03-12

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania projektów wakacyjnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 16 marca 2018 roku wyłącznie przez system WITKAC.

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-03-12

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) zaprasza do programu, którego celem jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Terminy przesyłania wniosków upływają 1 kwietnia i 1 października 2018. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: "Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów"

   2018-03-02

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn." Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów".

Oferty należy złożyć do dnia 22.03.2018 r.

   FIO 2018

   2018-03-02

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

   II edycja programu grantowego Cedrob S.A pn. „Wspieramy Rozwój”

   2018-02-28

Rozpoczął się nabór do II edycji programu grantowego „Wspieramy Rozwój”  organizowanego przez Cedrob S.A.

Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną.

Pomysły można zgłaszać do 26 marca 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

   2018-02-26

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna pod nazwą „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2018 r.

   Instytut Muzyki i Tańca: VI edycja Programu „Myśli w ruchu” na rok 2018

   2018-02-26

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Myśli w ruchu"  na rok 2018.

Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

   Ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

   2018-02-20

Konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator+dotacje jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku–Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

„Seniorzy w akcji” to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 r.

   Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2018”

   2018-02-20

Organizatorem konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Termin nadsyłania do 30 czerwca 2018 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 90