Konkursy

   Konkurs UOKiK - Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - konsumenckie centrum e-porad

   2017-11-09

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty należy składać do 27 listopada 2017 r.

   Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

   2017-11-08

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Nabór trwa do 5 grudnia 2017 roku. W tej edycji wnioski mogą składać również beneficjenci programu z lat 2013-2014.

   MSiT - Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

   2017-11-08

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Wnioski należy składać do dnia 29 listopada 2017 r.

   Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej

   2017-11-07

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.

   Konkurs MRPiPS - „MALUCH+” 2018

   2017-10-30

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, konkurs „MALUCH+” 2018. Organizacje pozarządowe mogę składać wnioski do 17 listopada 2017 r. w module 3 i 4.

   XVII edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”

   2017-10-23

Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną XVII edycję konkursu pt. "BARWY WOLONTARIATU".

Konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

   Konkurs grantowy - Bank Ambitnej Młodzieży

   2017-10-20

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM).

Projekty należy składać do 15 listopada 2017 r.

   Konkurs PFRON - „Samodzielni i skuteczni”

   2017-10-18

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”. Wnioski należy składać do 8 listopada 2017 r.

   Program dotacyjny Niepodległa

   2017-10-11

Uwaga! Ruszył dodatkowy nabór do programu dotacyjnego Niepodległa 2017. Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do północy 15 października mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

   Fundacja Batorego - konkurs w programie "Demokracja w Działaniu"

   2017-10-03

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków. Nowe terminy konkursów w programie "Demokracja w Działaniu".

Wnioski wstępne można składać w terminach do: 22 października 2017 r. i 15 lutego 201 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 82