Konkursy

   Program RITA – Przemiany w regionie

   2018-02-12

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie.

Wnioski można składać do 15 marca, do godz. 16.00.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja Olsztyna poza granicami Polski”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Promocja Olsztyna poza granicami Polski”. Priorytetem jest promocja Olsztyna w miastach partnerskich.

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Pomoc ptakom”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc ptakom”.

Rodzaj działań, to podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich leczenie, rehabilitacja i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 06 marca 2018 r.

   Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

   2018-02-08

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.

Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.

   Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.

   Szkolny klub wolontariatu X edycja

   2018-02-08

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkolny klub wolontariatu X edycja. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.

   VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

   2018-02-07

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Wnioski należy składać do 9 marca 2018 roku.

   Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”

   2018-02-07

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza organizacje pozarządowe i szkoły do składania wniosków w otwartym konkursie ofert.

Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

   Konkurs - „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – I edycja 2018

   2018-02-02

Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno - wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.

Wnioski przyjmowane są w terminie do 23 lutego 2018 r.

   Program: „Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką”

   2018-02-01

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do projektu w ramach programu "Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką".

Celem programu jest dofinansowanie tworzenia w świetlicach (wszelkiego typu) w miejscowości do 20 000 mieszkańców Pracowni Wyobraźni, czyli biblioteczek, które będą zachęcać dzieci do czytania, dadzą im przyjazne miejsce do poznawania literatury, rozwijania wyobraźni, poszerzania horyzontów myślenia.

Wnioski do Programu przyjmowane są w terminie do 28 lutego 2018 roku.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 89