Konkursy

   Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci

   2019-06-03

  Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, którego całkowita pula wynosi 10 mln euro.

    Konkurs grantowy

   2019-05-29

  The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy.

   Aplikowanie o przyznanie Znaku Promocyjnego "Zakup Prospołeczny".

   2019-05-28

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zachęca podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do aplikowania o przyznanie Znaku Promocyjnego "Zakup Prospołeczny"

    Konkurs grantowy

   2019-05-27

 The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy.

   Konkurs Prezydenta Miasta Olsztyna

   2019-05-27

 Prezydent Miasta Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielenia pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna.

   Konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”

   2019-05-27

  Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz piąty ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

   Program " Bezpieczeństwo w sieci"

   2019-05-27

 Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, którego całkowita pula wynosi 10 mln euro.

    Program „ABSOLWENT”

   2019-05-27

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w dniu 23 maja 2019 roku, konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

   Konkurs Aktywizacja społeczna i zawodowa

   2019-05-24

 

Biuro ZIT informuje, że został ogłoszony konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn i konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Termin składania wniosków o dofinansowania upływa 7 czerwca 2019 roku.

   Edycja Programu Czuwamy! Pamiętamy!

   2019-05-20

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się do 7000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się do 7000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 105