Konkursy

   Olsztyn. Otwarty konkurs oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej w roku 2018

   2017-11-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób Niepełnosprawnych fizycznie.

Oferty realizacji zadań należy złożyć do dnia 14.12.2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych" 2018

   2017-11-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”.

Oferty realizacji zadania należy złożyć do dnia 13 grudnia 2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna" 2018

   2017-11-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie zadania pn.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna”

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie"

   2017-11-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób Niepełnosprawnych fizycznie.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 14.12.2017 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla mieszkańców Olsztyna

   2017-11-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie: prowadzenia mieszkań chronionych dla  mieszkańców Olsztyna, w kwocie: 102.600 zł

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 14.12.2017r.

   Konkurs grantowy IKEA

   2017-11-21

Nowy konkurs grantowy IKEA w Polsce jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to poważna sprawa”, której celem jest pomoc dzieciom w zagrożonych wykluczeniem społecznościach na całym świecie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 grudnia 2017 roku.

   Konkurs MSZ - „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”

   2017-11-16

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”.

Oferty należy składać do 4 grudnia 2017 r.

   Konkurs MON - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

   2017-11-16

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

 

Oferty należy składać do 1 grudnia 2017 r.

   Konkurs na projekt grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach

   2017-11-09

Regionalne Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na projekt grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach. Projekt grafiki powinien oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu.

Projekty można składać do 24 listopada 2017 r.

   Konkurs PFRON - Pilotażowy program „Praca – Integracja"

   2017-11-09

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja". Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 82