Konkursy

   VIII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

   2019-03-08

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

   Olsztyński Budżet Obywatelski - konsultacje społeczne

   2019-03-07

 Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.


Konsultacje odbędą się w terminie od 22.02.2019 do 05.04.2019 r

   Rekrutacja absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa”.

   2019-03-05

 Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa”.

    Rusza konkurs "Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie" na 2019 rok

   2019-03-04

 Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działaniaogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

    Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” konkurs

   2019-02-27

 Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” dzięki konkursowi „Fabryka Pomysłów” wspiera organizacje pozarządowe i szkoły w realizowaniu projektów społecznych w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe, ale także szkoły i przedszkola, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   Współfinansowanie z programu RITA.

   2019-02-19

  Celem konkursu jest współfinansowanie, czyli zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów, które realizują cel programu RITA - Przemiany w regionie, mieszczą się w obszarach tematycznych i regionie geograficznym programu.

   Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów konkurs prezydenta Olsztyna.

   2019-02-19

  Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2019.

Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.

   Rusza PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich .

   2019-02-18

 Rusza PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich , czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł!

    Nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2019 .

   2019-02-15

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2019, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem.

   Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

   2019-02-13

 Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach. Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 99