Konkursy

   Instytut Muzyki i Tańca: VI edycja Programu „Myśli w ruchu” na rok 2018

   2018-02-26

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Myśli w ruchu"  na rok 2018.

Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

   Ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

   2018-02-20

Konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator+dotacje jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku–Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

„Seniorzy w akcji” to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 r.

   Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2018”

   2018-02-20

Organizatorem konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Termin nadsyłania do 30 czerwca 2018 r.

   IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

   2018-02-20

Program Tesco „Decydujesz, pomagamy” od 2016 roku wspiera lokalne społeczności. Lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą już po raz czwarty zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich otoczeniu.

Pomysły można zgłaszać do 30 marca 2018 roku.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do 8 marca 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 8.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Program RITA – Przemiany w regionie

   2018-02-12

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie.

Wnioski można składać do 15 marca, do godz. 16.00.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja Olsztyna poza granicami Polski”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Promocja Olsztyna poza granicami Polski”. Priorytetem jest promocja Olsztyna w miastach partnerskich.

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Pomoc ptakom”

   2018-02-12

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc ptakom”.

Rodzaj działań, to podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich leczenie, rehabilitacja i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 06 marca 2018 r.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 88