Konkursy

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2018-01-30

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie zadania pn.: „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych”.

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 19 lutego 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Konkurs MEN - organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli ....

   2018-01-29

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Termin składania ofert: 20 lutego 2018 r.

   Fundusz grantowy dla grup młodzieży

   2018-01-29

Fundacja Przyjaciółka rozpoczęła kolejną edycję programu grantowego Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych, skierowanego do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).

Wnioski należy składać do 11 lutego 2018 r.

   Konkurs MZ - konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

   2018-01-29

Minister Zdrowia, działając ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Realizacja zadań na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów w ramach Działania 3. Działania edukacyjne w Celu Operacyjnym 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

 

   X edycja ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

   2018-01-25

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.

Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert - prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży podtrzymujących romskie tradycje kulturowe

   2018-01-22

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie:

1) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży podtrzymujących romskie tradycje kulturowe, w kwocie: 15.000 zł,

2) dystrybucji żywności w kwocie: 19.000 zł.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12 lutego 2018 r.

   Program - Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

   2018-01-18

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”! 

Termin składania wniosków upływa 2 marca 2018 roku.

   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

   2018-01-18

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2018. Nabór trwa do 31 stycznia 2018 r.

   XXI edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

   2018-01-17

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 5 lutego 2018 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

   Program "Równać Szanse 2018"

   2018-01-16

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 86