Konkursy

   Konkurs Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów

   2019-01-14

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

   Program wspierania sportów nieolimpijskich

   2018-12-20

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku”.

   Konkurs "Przez ruch po zdrowie"

   2018-12-20

Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs na realizację zadania "Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych".

   Program "Klub"

   2018-12-17

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

   Nabór wniosków: Fundusz naturalnej energii

   2018-12-17

Trwa nabór projektów na konkurs Fundusz Naturalnej Energii.

   "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości"

   2018-12-17

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r. w dziedzinie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości".

   "Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego"

   2018-12-17

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego".

   Program Erasmus+

   2018-12-17

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Najbliższy nabór projektów w Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność młodzieży trwa do 5 lutego 2019 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

   Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   2018-12-17

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w następujących zakresach:

   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

   2018-12-14

  Narodowy instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na spotkanie infrmacyjne w Olsztynie, Ełku i Dobrym Mieście dotyczące edycji 2019 Programu FIO (Fundusz Inichatyw Obywatelskich) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 95