Konkursy

   Dodatkowe środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych

   2019-08-26

 Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.

 

   Europejskie nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

   2019-08-26

 Trwają eliminacje krajowe do corocznego Konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. Organizacje pozarządowe, zgodnie z regulaminem, mogą zgłaszać projekty za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego - w terminie do 29 sierpnia 2019 roku.

   Konkurs "Społecznicy FOSy"

   2019-08-22

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na konkurs .

                 

   Konkurs "Liderzy konsultacji społecznych"

   2019-08-21

 W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

5 sierpnia 2019 r. został ogłoszony II nabór do konkursu grantowego ,, LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nr naboru POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18). Pula pozostałych środków przeznaczonych na granty wynosi 400 tyś zł.

   Konkurs "Świąteczne wsparcie dla kombatantów"

   2019-08-21

 Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn.Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Termin składania ofert do 16 września 2019 r.

   „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

   2019-08-21

 Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych 31 stycznia 2019 r. oraz konkursów uzupełniających rozstrzygniętych 29 kwietnia 2019 r. i 17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 610 098,50 zł. Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r.

   Konkurs na realizację pilotażu Programu Szkoła dla innowatora.

   2019-08-21

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do składania aplikacji w konkursie na realizację pilotażu Programu Szkoła dla innowatora. Nabór jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Programu Inteligentny Rozwój. Aplikacje można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

   Konkurs Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

   2019-08-21

 Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Z historią oręża polskiego, tradycja i kulturą w tle. Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert do dnia 6 września 2019 r.

   Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B.

   2019-08-21

  Od 30 sierpnia do 30 września 2019 roku można składać wnioski związane z naborem w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B.

Do złożenia wniosku uprawnione są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

   Konkurs „Moje miejsce na Ziemi”

   2019-08-20

 Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 109