Konkursy

   Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa POWER

   2018-07-12

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

   Konkurs POWER: Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna

   2018-07-12

 Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

 

   Weź grant i promuj kodowanie! Akcja: Meet and Code

   2018-07-12

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w Meet and Code 2018! W dniach 4.06 - 15.09.2018 zgłoście pomysł na wydarzenie promujące kodowanie, które odbędzie się w czasie Europejskiego Tygodnia Kodowania (6 - 21.10.2018 roku) i zdobądźcie grant w wysokości 400 euro na jego organizację!

 

Zarejestrujcie swoją organizację i aplikujcie o granty na www.meet-and-code.org

 

   Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

   2018-07-12

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku. Wnioski można składać w do 15 września 2018 r.

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-07-12

 Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Terminy przesyłania wniosków upływają 1 kwietnia i 1 października 2018. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

   2018-07-12

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

   Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

   2018-07-12

 Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego! Termin – 2 lutego 2018 r.

   Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

   2018-07-12

 Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego! Termin – 2 lutego 2018 r.

   Otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymi".

   2018-05-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymi". Termin składania ofert mija 8 czerwca 2018 r.

   Sport Wszystkich Dzieci

   2018-05-24

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu "Sport Wszystkich Dzieci". Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do 25 maja 2018r.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 90