Konkursy

   II nabór do programu "Kultura - Interwencje 2018"

   2018-04-26

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do programu dotacyjnego "Kultura – Interwencje 2018", którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

   MSWiA - nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2018

   2018-04-25

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Nabór projektów trwa do 30 maja 2018 roku (urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa). 

   Konkurs dotacyjny - Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

   2018-04-19

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Termin składania ofert mija 11 maja 2018 r.

   Konkurs Fundacji EY - XIV edycja konkursu grantowego„30 Maja – Świętujemy Razem”

   2018-04-04

Ruszył konkurs Fundacji EY „30 Maja – Świętujemy Razem” na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego! W konkursie mogą wziąć udział rodzinne formy pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe, działające na ich rzecz oraz instytucje samorządowe (PCPR-y, MOPR-y, MOPS-y).

   IV edycja 2018 ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

   2018-03-31

Fundacja BOŚ już po raz czwarty uruchomiła konkurs grantowy "Zielona Ławeczka", który powstał z myślą o mieszkańcach miejskich osiedli. 

Do 31 maja 2018 roku należy zarejestrować się na stronie konkursu i zgłosić swój projekt.

   4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

   2018-03-29

4 kwietnia 2018 rusza 4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group.

Wnioski o granty można składać od 4 do 30 kwietnia 2018 roku.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna

   2018-03-21

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 

1. „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej”: 20.000 zł.

2. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży –   wolontariat”: 12.000 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   Nabór wniosków do programu "Lato w teatrze 2018"

   2018-03-12

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania projektów wakacyjnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 16 marca 2018 roku wyłącznie przez system WITKAC.

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-03-12

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) zaprasza do programu, którego celem jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Terminy przesyłania wniosków upływają 1 kwietnia i 1 października 2018. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: "Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów"

   2018-03-02

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn." Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów".

Oferty należy złożyć do dnia 22.03.2018 r.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 89