Konkursy

   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

   2017-12-21

20 grudnia 2017 r. ogłoszono regulaminy dwudziestu siedmiu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór do programów odbędzie się w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie EBOI w pierwszych dniach stycznia.

   MSiT- Program „Szkolny Klub Sportowy”

   2017-12-21

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać do 15 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Konkurs pn. "Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie"

   2017-12-18

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 9 stycznia 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Przez ruch po zdrowie”

   2017-12-15

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przez ruch po zdrowie”.

 

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 04.01.2018 r.

   Konkurs MRPiPS - „Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020"

   2017-12-14

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

   I edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Bohaterowie są wśród nas”

   2017-12-13

Ogólnopolski konkurs „Bohaterowie są wśród nas” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem konkursu jest Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.

Potwierdzenie udziału w konkursie należy zgłosić do 31.12.2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2017-12-11

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29.12.2017 r.  za pomocą generatora "WITKAC".

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2017-12-11

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie likwidacji barier transportowych utrudniających rehabilitację wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29.12.2017 r. do godziny 12.00 za pomocą generatora "WITKAC".

   Olsztyn. Konkurs - Prowadzenie Dziennych Domów „Senior+”

   2017-12-08

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Olsztyn, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie pn.: Prowadzenie Dziennych Domów „Senior+” utworzonych  na terenie Miasta Olsztyna.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   MSiT - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 r.

   2017-12-08

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 82