Konkursy

   RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie

   2020-02-03

 W programie RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł. Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu

   Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

   2020-02-03

 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

   Konkurs Grantowy 2020

   2020-01-29

 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają rozwinąć swoje umiejętności.

   Konkurs „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

   2020-01-29

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

   Ruszył konkurs na feministyczne minigranty!

   2020-01-29

 O wsparcie Funduszu Feministycznego w wysokości 4 400 zł mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne/kolektywy, składające się z co najmniej trzech osób. Nie trzeba być zarejestrowaną instytucją z bogatym doświadczeniem w pracy na rzecz praw kobiet – liczy się pomysł i energia do działania!

   Program Operacyjny Polska Cyfrowa

   2020-01-29

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

   Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"

   2020-01-29

 Fundacja Santander og?osi?a nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów mo?e liczy? na dofinansowanie o ??cznej warto?ci 500 tysi?cy z?otych.

   Fundacja ING Dzieciom kieruje program „Pomarańczowa Siła”

   2020-01-29

 Do 11 lutego potrwają zapisy do ogólnopolskiego programu dla szkół podstawowych, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu.

   konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

   2020-01-29

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

   Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

   2019-12-02

  Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY USŁUG OCHRONY ZDROWIA).

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 113