Konkursy

   Rusza konkurs FIO Warmia Mazury Lokalnie 3!

   2018-07-17

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ", Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.

   Konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”

   2018-07-12

 Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

   Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - I nabór

   2018-07-12

 Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim do 16 lipca 2018 r.

   Konkurs VP/2018/010 w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

   2018-07-12

 19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

   Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

   2018-07-12

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

   Konkurs dotacyjny: Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

   2018-07-12

Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny "Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU". Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. Termin składania wniosków upływa 20 lipca 2018 r.

   Konkurs grantowy „Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”

   2018-07-12

 Jeszcze do 22 lipca 2018 r. można zgłaszać pomysły w ramach konkursu grantowego „Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych oraz osób, które chcą działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Do rozdysponowania jest kwota 1 500 000 zł, ufundowana przez Grupę Eurocash. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.

   Konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”

   2018-07-12

 Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”. Termin składania wniosków upływa 27 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

   Nabór do konkursu grantowego: Bank Młodych Mistrzów Sportu

   2018-07-12

 Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu (BMMS). Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

   Konkurs MEN: „Godność, wolność, niepodległość”

   2018-07-12

 Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Termin składania ofert mija 31 lipca 2018 r.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 90