Konkursy

   Konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”

   2018-07-12

 Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”. Termin składania wniosków upływa 27 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

   Nabór do konkursu grantowego: Bank Młodych Mistrzów Sportu

   2018-07-12

 Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu (BMMS). Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

   Konkurs MEN: „Godność, wolność, niepodległość”

   2018-07-12

 Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Termin składania ofert mija 31 lipca 2018 r.

   Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa POWER

   2018-07-12

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

   Konkurs POWER: Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna

   2018-07-12

 Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

 

   Weź grant i promuj kodowanie! Akcja: Meet and Code

   2018-07-12

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w Meet and Code 2018! W dniach 4.06 - 15.09.2018 zgłoście pomysł na wydarzenie promujące kodowanie, które odbędzie się w czasie Europejskiego Tygodnia Kodowania (6 - 21.10.2018 roku) i zdobądźcie grant w wysokości 400 euro na jego organizację!

 

Zarejestrujcie swoją organizację i aplikujcie o granty na www.meet-and-code.org

 

   Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

   2018-07-12

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku. Wnioski można składać w do 15 września 2018 r.

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-07-12

 Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Terminy przesyłania wniosków upływają 1 kwietnia i 1 października 2018. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

   2018-07-12

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

   Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

   2018-07-12

 Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego! Termin – 2 lutego 2018 r.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 88