Konkursy

   Konkurs grantowy Santander Bank Polska #MamyWspólneCele

   2018-10-30

 Konkurs grantowy Santander Bank Polska #MamyWspólneCele

   Konkurs organizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

   2018-10-23

  REGULAMIN KONKURSU

na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna” - NIOP

 

   Powtórka z Natury 2019

   2018-10-23

 Zachęcamy aby zgłaszać do udziału w programie miejsca dotąd zapomniane i je zaadoptować, czyli uznać za własne! Efektem wdrażania programu będą podwórka nie tylko radujące zielenią, ale także takie, jakie pamiętamy z naszego dzieciństwa, żywe i pełne dobrej energii. Priorytetem jest zieleń, ale w projekcie zagospodarowania mogą znaleźć się inne elementy niezbędne do funkcjonowania podwórka: oprócz nasadzeń, także urządzenia małej architektury, układ komunikacyjny, miejsca postojowe, punkty gromadzenia odpadów, itp. (ważne: nie wszystkie te elementy mogą być sfinansowane z budżetu programu „Podwórka 
z Natury 2019”).

   „Trzeci sektor w mediach”

   2018-10-23

 

  1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych 
    w niniejszym regulaminie.
  2. Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
    w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.
  3. Sponsorem nagrody, która wynosi 3000 złotych, jest Prezydent Miasta Olsztyna.

   Nowy las za makulaturę- zapraszamy do uczestnictwa

   2018-09-12

 Dzień 21 marca został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dniem lasów, przyłączmy się do jego uczczenia między innymi przez posadzenie każdego roku nowego lasu sadzonkami za zebraną makulaturę. Już wiosną 2019 roku wybierzmy się do lasu i posadżimy je w wybranym miejscu, a powstały w ten sposób las czy drzewko przy naszym przedszkolu, szkole oznaczymy specjalnym znakiem. 

TO BĘDZIE WASZ LAS, WASZE DRZEWKO!!! BĘDZIECIE MOGŁY POKAZAĆ GO KIEDYŚ WASZYM DZIECIOM!!!

   Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

   2018-08-30

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

autor(ka): Katarzyna Groblewska
2018-05-24, 17:25

 

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-08-30

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Termin przesyłania wniosków upływa 1 października 2018 r. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Konkurs programu "Rozmowy zamiejscowe" Goethe Instytut

   2018-08-13

Goethe-Institut, jako organizator programu „Rozmowy zamiejscowe“, ogłasza konkurs na pomysły na działania kulturalne oparte na dźwiękach i realizowane w średniej wielkości miastach.

 

Pomysł na działania kulturalne w naszym rozumieniu to ogólna koncepcja, z podaniem informacji o zamierzonych efektach, sposobach ich uzyskania, wstępnym budżecie, zaangażowanych ludziach.

    Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych

   2018-08-06

NA DOBRY POCZĄTEK!

 

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

- interakcję między dziećmi,

- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

- kreatywność,

- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

    Ruszyła rekrutacja nowego programu Generacja 5.0

   2018-08-06

 W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0”

Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne i domy kultury.

Nagrodzimy 50 najlepszych wniosków.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.

Nie czekaj i złóż wniosek już dziś!!!

Czytaj więcej (formularze)

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 90