Konkursy

   Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

   2019-10-30

 Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

   Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego

   2019-10-30

  Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa.

   Konkurs MSiT: Program „Szkolny Klub Sportowy”

   2019-10-29

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.

   Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego

   2019-10-29

 Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa.

   Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

   2019-10-29

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do29 listopada 2019

   Nabór wniosków POPC 2.3.2 – kultura (IV nabór)

   2019-10-29

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

   Konkurs grantowy „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

   2019-10-29

 Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie kolejnej edycji programu: „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”.

   Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

   2019-10-29

 Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. W przyszłorocznym budżecie Kancelarii Senatu zaplanowano na ten cel 110 500 000 zł.

   Fundusze na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

   2019-10-29

 Portal Wrota Warmii i Mazur podał, że 19 listopada 2019 r. rozpocznie się nabór na projekty współfinansowane ze środków Instytutu Szwedzkiego. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego (seed money) dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.

   Konkurs w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne

   2019-09-30

  Wspólny Sekretariat programu Litwa - Polska ogłosił konkurs w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne. Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 111