Konkursy

    Konkursu na Turnusy Uśmiechu - zimowiska.

   2019-09-23

 Zapraszamy organizacje pozarządowe, pracujące ze stałą grupą dzieci, do konkursu na Turnusy Uśmiechu - zimowiska. Do wygrania są trzy turnusy - 12-dniowe kolonie dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle. Na pomysły organizacji czekamy do 30 września 2019 r.

   Konkurs i III edycja Nagrody " Człowiek wiedzy i doświadczenia".

   2019-09-17

Ruszyła III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawana osobom, które swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych i ważne inicjatywy społeczne

   Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

   2019-09-12

  Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 4 października 2019 roku.

    Program priorytetowy ”Edukacja ekologiczna”. Cel programu:

   2019-09-12

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

   Otwarty konkurs PFRON

   2019-09-12

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

   Konkurs Rita I

   2019-09-09

Konkurs RITA  zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów, które realizują cel programu RITA 

   Konkurs Rita II

   2019-09-09

Cel ścieżki prpgramowej - umożliwienie wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z krajów, które obejmuje program RITA

   Konkurs " Ścieżki współpracy"

   2019-09-09

 "Ścieżki współpracy" to konkurs finansowany z EFS, w ramach którego wszystkie podmioty realizujące projekty z EFS mogą uzyskać granty do 100 tys. na rozszerzanie swoich krajowych projektów o komponent współpracy międzynarodowej (projekt grantowy). Nabory odbędą się w następujących terminach: Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r. Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.

   Fundacja Współpracy Polski - Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty "Edukacja"

   2019-09-09

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach od 1 sierpnia do 6 października 2019 roku będzie przyjmować wnioski na projekty w priorytecie ‘”Edukacja”.

   Europejski Korpus Solidarności

   2019-09-05

  Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Z Programu mogą korzystać organizacje, ktore chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 109