Konkursy

    Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

   2020-05-14

  Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

    Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”

   2020-05-14

 Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.

   Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich-dotacje.

   2020-05-14

  Rusza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Na wnioski wstępne czekamy od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

    Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

   2020-05-14

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu rozwoju turystyki.

    Rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0

   2020-02-24

 Rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0, w ramach którego powstaną nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne oraz wspierające działania organizacji. Rekrutacja do Funduszu potrwa od 3 do 28 lutego a finał odbędzie się w trakcie tegorocznej edycji Festiwalu Sektor 3.0! Aplikuj już teraz i ubiegaj się o udział w warsztatach przygotowujących do stworzenia produktu cyfrowego oraz zdobądź finansowanie dla Twojego pomysłu. W łącznej puli aż 100 000 złotych!

   „Seniorzy w akcji”

   2020-02-24

 Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu.

   Nabór wniosków PROO – Priorytet 1a

   2020-02-24

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

   Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

   2020-02-24

 Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. Zapraszamy osoby indywidualne lub grupy nieformalne oraz stowarzyszenia i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych do zgłaszania wniosków do 16 marca do godz. 14:00.

   LXXXII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

   2020-02-24

 LXXXII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA WSPARCIA.

   Trwa konkurs MRPiPS: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

   2020-02-24

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

  1. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

2. Priorytet II Ścieżki reintegracji

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

3. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

  • podmioty prowadzące PZS,

4. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

  • podmioty prowadzące PZS,
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

5. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS

  • podmioty prowadzące PZS
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 113