Konkursy

   Konkurs dla młodych organizacji pozarządowych.

   2019-07-05

  "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" to otwarty konkurs ofert dla młodych organizacji pozarządowych z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018/19 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.

   Projekt Produkt Warmia Mazury

   2019-07-04

 Ruszyła jedenasta edycja projektu "Produkt Warmia Mazury”, w ramach którego o przyznanie znaku jakości ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, placówki publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 r.

   Europejski program na rzecz zatrudnienia.

   2019-07-04

 Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) - VP/2019/003.

   Konkurs w Narodowym Programie Zdrowia.

   2019-07-04

  P. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

   Granty w projekcie " Bezpiecznie z DHL".

   2019-07-04

 Masz pomysł jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach? Wiesz, jak skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu? A może chciałbyś wdrożyć innowacyjne rozwiązanie, które pomoże pieszym lub rowerzystom, ale nie masz na to funduszy? Teraz to możliwe, wystarczy wziąć udział w konkursie i wygrać dofinansowanie do realizacji projektu!

   Dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych.

   2019-07-04

 Conservation, Protection and Use – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 6,7 mln euro.

   Składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE.

   2019-07-04

 Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

   Program Edukacja

   2019-06-25

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

   Współpraca międzynarodowa

   2019-06-24

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

   Program Grantów Ambasady Amerykańskiej w Polsce.

   2019-06-03

 Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok.

1 « 9 10 11 12 13 14 15 » 113