Konkursy

   Konkurs „Barwy Wolontariatu”

   2008-11-09

   Ogłoszenie ROPMO – zmiana terminu składania zgłoszeń do konkursu na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn”

   2008-10-21
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 5.11.2008

   Ogłoszenie ROPMO – zmiana terminu składania zgłoszeń do konkursu: „Trzeci sektor w mediach”

   2008-10-21

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 5.11.2008

   Konkurs na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

   2008-08-16
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 2/PO KL/7.3/2008

   Konkurs na Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

   2008-08-16

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkurs na Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

   Konkurs na Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   2008-08-16
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkursu na Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

   0000-00-00

Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego "Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".

1 « 107 108 109 110 111 112 113