Konkursy

   NIOPy dla trzeciego sektora do rozdania

   2010-10-02

           

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2010-10-02


Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".


Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

   III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

   2010-09-24
Fundacja Innowacji i Rozwoju zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”, któremu patronatu udzielił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Jacek Protas. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

   WyGRAj fundusze europejskie - gry miejskie dla mlodziezy

   2010-09-09
Polska Fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie ostatnich klas), placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji drugiej edycji projektu wyGRAj fundusze europejskie.

   Alternatywne formy opieki nad małymi dziećmi - konkurs Prezydenta Olsztyna z zakresu pomocy społecznej

   2010-09-09

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie w zakresie alternatywnych form opieki nad małymi dziećmi  w kwocie 73.000  zł.
Ogłoszenie konkursowe

   Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs z dziedziny pomocy społecznej

   2010-08-24

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza

dziesiątą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
1 « 107 108 109 110 111 112 113 » 113