Konkursy

   Nabór wniosków w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”

   2011-05-10

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" z siedzibą w Suwałkach ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów o charakterze nieinwestycyjnym w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

   Konkurs Kultura - termin do 31 maja 2011

   2011-05-10

Przypominamy, że do końca maja można składać wnioski na realizację zadań w dziedzinie kultury.
31 maja mija drugi termin otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w 2011.

   VIII edycja konkursu "Godni Naśladowania" - zmiana terminu składania wniosków na 9 maja 2011

   2011-04-28

Rada Organizacji Pozarządowych ogłasza VIII edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Jacka Protasa.

   "Granty 2011" - Konkurs Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

   2011-04-05

Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich zaprasza do udziału w konkursie "Granty 2011".  W konkursie mogą wziąć udział Miasta i gminy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

   "Młodzież w działaniu"

   2011-04-05

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Młodzież w działaniu". Celem zaproszenia  jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży między państwami uczestniczącymi w programie i państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską. W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty organizacji pozarządowych, krajowych rad młodzieżowych, organów publicznych na poziomie regionalnym lub lokalnym.

   Konkurs z zakresu edukacji

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna


   Konkurs z zakresu promocji miasta

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji miasta.

   Konkurs z zakresu kultury

   2011-02-21
1 « 107 108 109 110 111 112 113 » 113