Konkursy

   Program "Młodzież w działaniu"

   2011-09-26

Rozpoczyna się nabór wniosków do udziału w programie "Młodzież w działaniu", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej m.in. na międzynarodową wymianę młodzieży, krajowe i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.

   Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Talent Roku”.

   2011-09-22

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wyjątkowo uzdolnionych i szczególnie utalentowanych twórców wszelkich form kultury, sztuki i nauki regionu warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy od 5 lat nagradzają najwybitniejszych z nich oraz propagują Młode Talenty, umożliwiając im rozwijanie swoich umiejętności artystycznych i naukowych.

   AXA - Rusza nabór wniosków do V edycji AXA "Wspieramy Mamy"

   2011-09-21

Rusza  V edycja programu AXA „Wspieramy Mamy”. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanują działania wspierające kobiety.

   Program Leonardo da Vinci

   2011-09-21

Skąd pozyskać fundusze na działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego? Rozwiązaniem może być Program Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

   Program Grundtvig - akcja "Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych"

   2011-09-21

Dnia 30 września 2011 mija ostatni w tym roku termin składania wniosków w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (na wyjazdy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012) w  ramach programu Grundtvig.

   Fundacja Edukacja dla Demokracji - Konkurs "Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego"

   2011-09-21

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie "Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego". Konkurs adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego. Celem konkursu jest promowanie w Rosji nabytych przez nich doświadczeń.

   Ruszyła III edycja konkursu "ODKRYJ E-WOLONTARIAT"

   2011-09-21

Już po raz trzeci Fundacja Dobra Sieć, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange, nagrodzi w konkursie "Odkryj e-wolontariat" projekty wykorzystujące nowe technologie dla dobra wspólnego!

   Konkurs "Discover e-volunteering" - promocja powakacyjna

   2011-09-12

W związku z tym, iż podczas sezonu urlopowego wiele organizacji pozarządowych ze względów organizacyjnych nie mogło zgłosić się do europejskiej edycji Konkursu "Discover e-volunteering", nabór zgłoszeń został przedłużony do 16 września br.

   Konkurs "Barwy wolontariatu"

   2011-09-01


 

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

   Konkurs z zakresu kultury fizycznej "Wakacje na sportowo"

   2011-05-13

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. "Wakacje na sportowo".

1 « 106 107 108 109 110 111 112 » 113