Konkursy

   Konkurs na wspieranie sportu

   2012-02-13

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej.

   Nabór projektów w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

   2012-01-31
Fundusz  na  rzecz  godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich  12  krajach-beneficjentach  koordynuje  norweska  instytucja Innovation  Norway.

   Czas na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków do Programu Grantowego Danone

   2012-01-24To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację. Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.

   Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kryteria konkursu na 2012 rok

   2012-01-23

Od 13 stycznia do 13 lutego 2012 trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!

   Konkurs grantowy "Równać Szanse"

   2012-01-23

16 stycznia został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy, organizowany w ramach dwunastej edycji Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

   Program Młodziez w działaniu - zmiana terminów

   2012-01-23

Nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków w programie MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. W tym roku ich liczba została zredukowana do 3. Dnia 1 lutego upływa pierwszy termin składania wniosków, kolejne przypadają na 1 maja i 1 września.

   Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert

   2012-01-23

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r. Na zadania m.in. z dziedziny sportu, edukacji, zdrowia, czy kultury jest w budżecie około 170 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 lutego!

   Wstępna informacja o konkursie FIO 2012

   2012-01-12

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej informuje, że iż Konkurs FIO 2012 zostanie ogłoszony w połowie stycznia. W chwili ogłoszenia konkursu upubliczniony zostanie dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r."

   Konkurs Eurolider

   2012-01-09

Konkurs Eurolider jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest nagrodzenie osób, które wykorzystując fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców danego regionu.

   Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert 2012

   2012-01-09

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1 « 104 105 106 107 108 109 110 » 113