Konkursy

   Konkurs z zakresu edukacji

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna


   Konkurs z zakresu promocji miasta

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji miasta.

   Konkurs z zakresu kultury

   2011-02-21

   NIOPy dla trzeciego sektora do rozdania

   2010-10-02

           

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.

1 « 104 105 106 107 108 109 110 » 110