Konkursy

   Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji

   2012-03-20

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

   Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

   2012-03-17

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Bank Ambitnej Młodzieży"

   Konkurs KSTP na najbardziej partnerski komitet 2011 roku

   2012-03-13

Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego  w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego ogłasza Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku!

   Newsweek zaprasza do konkursu 100% z 1%

   2012-03-06

 

 

Tygodnik Newsweek Polska i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce po raz piąty organizuje konkurs "100% z 1%" na najlepszą kampanię mediową zachęcającą do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Celem przedsięwzięcia jest promocja wpłaty 1% od dochodu osób fizycznych na potrzeby statutowe organizacji pożytku publicznego jak również wyłonienie i nagrodzenie najbardziej kreatywnych kampanii reklamowych w tym zakresie.

   Program Bank Dziecięcych Uśmiechów

   2012-03-02

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach.

   Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012: konkurs na projekt

   2012-02-28

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”. Wnioski można składać do 30 marca 2012 r.

   Konkurs z zakresu podtrzymywania i pielęgnowania tradcyji narodowej

   2012-02-28

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna.

   Jeszcze tylko przez tydzień organizacje pozarządowe mogą zgłosić się do konkursu na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych

   2012-02-23

Jeszcze tylko przez tydzieńorganizacje pozarządowe będę mogły zgłosić się do udziału w drugiej edycji konkursu „Finanse z głową, czyli edukacja finansowa dla społeczności lokalnej”.

   Konkurs z zakresu turystyki

   2012-02-14

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   Konkurs z zakresu sportu - imprezy krajowe i międzynarodowe

   2012-02-14

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1 « 103 104 105 106 107 108 109 » 113