Konkursy

   Konkurs z zakresu kultury

   2011-02-21

   NIOPy dla trzeciego sektora do rozdania

   2010-10-02

           

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2010-10-02


Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".


Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

   III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

   2010-09-24
Fundacja Innowacji i Rozwoju zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”, któremu patronatu udzielił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Jacek Protas. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

   WyGRAj fundusze europejskie - gry miejskie dla mlodziezy

   2010-09-09
Polska Fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie ostatnich klas), placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji drugiej edycji projektu wyGRAj fundusze europejskie.
1 « 103 104 105 106 107 108 109 » 109