Konkursy

   Program Bank Dziecięcych Uśmiechów

   2012-03-02

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach.

   Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012: konkurs na projekt

   2012-02-28

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”. Wnioski można składać do 30 marca 2012 r.

   Konkurs z zakresu podtrzymywania i pielęgnowania tradcyji narodowej

   2012-02-28

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna.

   Jeszcze tylko przez tydzień organizacje pozarządowe mogą zgłosić się do konkursu na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych

   2012-02-23

Jeszcze tylko przez tydzieńorganizacje pozarządowe będę mogły zgłosić się do udziału w drugiej edycji konkursu „Finanse z głową, czyli edukacja finansowa dla społeczności lokalnej”.

   Konkurs z zakresu turystyki

   2012-02-14

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   Konkurs z zakresu sportu - imprezy krajowe i międzynarodowe

   2012-02-14

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   Konkurs na wspieranie sportu

   2012-02-13

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej.

   Nabór projektów w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

   2012-01-31
Fundusz  na  rzecz  godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich  12  krajach-beneficjentach  koordynuje  norweska  instytucja Innovation  Norway.

   Czas na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków do Programu Grantowego Danone

   2012-01-24To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację. Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.

   Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kryteria konkursu na 2012 rok

   2012-01-23

Od 13 stycznia do 13 lutego 2012 trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!

1 « 102 103 104 105 106 107 108 » 112