Konkursy

   Fundusze dla terenów wiejskich

   2011-11-30

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza konkurs wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej".

   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej".

   2011-11-28

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 roku. O przyjęciu wniosku do dalszej kwalifikacji decyduje data stempla pocztowego. Na realizację projektów w ramach VII edycji konkursu wniosków Zarząd Fundacji przeznaczył kwotę 300 tys. zł.

   Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

   2011-11-07

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na 2012 rok. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w kategoriach: wydarzenia artystyczne; kolekcje; promocja literatury i czytelnictwa; edukacja kulturalna i diagnoza kultury; dziedzictwo kulturowe; rozwój infrastruktury kultury; promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia ” ogłasza nabór wniosków na działania w kategorii „Małe projekty”

   2011-11-03

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków na działania w kategorii „Małe projekty”. Działania te skierowane są do osób fizycznych, organizacji pozarządowych posiadających KRS oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w ich ramach można sfinansować inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby.

   Fundacja Orange - Program grantowy

   2011-09-26

Fundacja Orange zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły czy biblioteki mające innowacyjne pomysły edukacyjne do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie grantowym organizowanym przez Akademię Orange.

   Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w roku 2012.

   2011-09-26

Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w roku 2012. Program Koordynowany jest przez Dyrekcję Generalną Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej. 

   Program "Młodzież w działaniu"

   2011-09-26

Rozpoczyna się nabór wniosków do udziału w programie "Młodzież w działaniu", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej m.in. na międzynarodową wymianę młodzieży, krajowe i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.

   Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Talent Roku”.

   2011-09-22

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wyjątkowo uzdolnionych i szczególnie utalentowanych twórców wszelkich form kultury, sztuki i nauki regionu warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy od 5 lat nagradzają najwybitniejszych z nich oraz propagują Młode Talenty, umożliwiając im rozwijanie swoich umiejętności artystycznych i naukowych.

   AXA - Rusza nabór wniosków do V edycji AXA "Wspieramy Mamy"

   2011-09-21

Rusza  V edycja programu AXA „Wspieramy Mamy”. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanują działania wspierające kobiety.

   Program Leonardo da Vinci

   2011-09-21

Skąd pozyskać fundusze na działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego? Rozwiązaniem może być Program Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

1 « 102 103 104 105 106 107 108 » 110