Konkursy

   Ecorys - drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

   2012-04-28

 Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

   Konkurs na dofinansowanie wkładu własnego

   2012-04-24

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.

   Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

   2012-04-24
Do 15 maja 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

   Młodzież w działaniu - Wnioski na Wolontariat Europejski

   2012-04-11

W tym roku po raz pierwszy w historii Wolontariatu Europejskiego, Polska otrzymała aż 35% więcej środków przeznaczonych na finansowanie projektów. Łącznie jest to  3 761 260,00 EUR, które spożytkować musimy wspólnymi siłami.

Od tego czy wykorzystamy te środki zależą przyszłe kwoty przeznaczone przez Komisję Europejską na Wolontariat Europejski w Polsce.
Kluczowe informacje www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/skladajcie-wnioski-na-wolontariat-europejski

   Międzynarodowy Wolontariat Młodzieży - Czeski konkurs grantowy

   2012-04-11

Polskie organizacje mogą wziąć udział, jako partnerzy dla czeskich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie swoich projektów, w konkursie ogłoszonym przez Departament Młodzieży w czeskim Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju międzynarodowego wolontariatu młodzieży.

   Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konkurs grantowy pt. „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

   2012-04-11

Fundacja Ernst & Young zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym pt. „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. Konkurs dotyczy organizacji lokalnych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, a jego celem jest odpowiedź na bieżące problemy Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz wewnętrzna integracja tych środowisk.

   VII edycja Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

   2012-04-11

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2012. Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania są organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

   ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2012

   2012-03-22

W ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" mogą otrzymywać dofinansowanie miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Miasto Olsztyn jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich od 2003 roku.

   Nabór w Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

   2012-03-22

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy społeczni (organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców), władze publiczne oraz organizacje władz publicznych. Finansowane działania obejmują m.in. budowanie partnerstw, także z organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r.

   Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2012 r.

   2012-03-20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe. Termin nadsyłania ofert upływa 10 kwietnia 2012.

1 « 102 103 104 105 106 107 108 » 113