Konkursy

   Konkurs z zakresu sportu - imprezy krajowe i międzynarodowe

   2012-02-14

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   Konkurs na wspieranie sportu

   2012-02-13

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej.

   Nabór projektów w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

   2012-01-31
Fundusz  na  rzecz  godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich  12  krajach-beneficjentach  koordynuje  norweska  instytucja Innovation  Norway.

   Czas na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków do Programu Grantowego Danone

   2012-01-24To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację. Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.

   Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kryteria konkursu na 2012 rok

   2012-01-23

Od 13 stycznia do 13 lutego 2012 trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!

   Konkurs grantowy "Równać Szanse"

   2012-01-23

16 stycznia został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy, organizowany w ramach dwunastej edycji Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

   Program Młodziez w działaniu - zmiana terminów

   2012-01-23

Nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków w programie MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. W tym roku ich liczba została zredukowana do 3. Dnia 1 lutego upływa pierwszy termin składania wniosków, kolejne przypadają na 1 maja i 1 września.

   Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert

   2012-01-23

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r. Na zadania m.in. z dziedziny sportu, edukacji, zdrowia, czy kultury jest w budżecie około 170 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 lutego!

   Wstępna informacja o konkursie FIO 2012

   2012-01-12

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej informuje, że iż Konkurs FIO 2012 zostanie ogłoszony w połowie stycznia. W chwili ogłoszenia konkursu upubliczniony zostanie dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r."

   Konkurs Eurolider

   2012-01-09

Konkurs Eurolider jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest nagrodzenie osób, które wykorzystując fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców danego regionu.

1 « 101 102 103 104 105 106 107 » 111