Konkursy

   Konkurs Eurolider

   2012-01-09

Konkurs Eurolider jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest nagrodzenie osób, które wykorzystując fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców danego regionu.

   Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert 2012

   2012-01-09

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Kolejny nabór wniosków w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego

   2012-01-09

Rozpoczął się właśnie drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów “dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

   Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu - wspieranie działalności klubów sportowych

   2011-12-20

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: „Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

   Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

   2011-12-20

Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

   Prezydent Olsztyna - otwarty konkurs ofert z zakresu sportu

   2011-12-20

Prezydent Olsztyna - otwarty konkurs ofert z zakresu sportu

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”. Termin składania ofert upływa z dniem 09.01.2012.

   Fundusze dla terenów wiejskich

   2011-11-30

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza konkurs wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej".

   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej".

   2011-11-28

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 roku. O przyjęciu wniosku do dalszej kwalifikacji decyduje data stempla pocztowego. Na realizację projektów w ramach VII edycji konkursu wniosków Zarząd Fundacji przeznaczył kwotę 300 tys. zł.

   Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

   2011-11-07

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na 2012 rok. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w kategoriach: wydarzenia artystyczne; kolekcje; promocja literatury i czytelnictwa; edukacja kulturalna i diagnoza kultury; dziedzictwo kulturowe; rozwój infrastruktury kultury; promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia ” ogłasza nabór wniosków na działania w kategorii „Małe projekty”

   2011-11-03

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków na działania w kategorii „Małe projekty”. Działania te skierowane są do osób fizycznych, organizacji pozarządowych posiadających KRS oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w ich ramach można sfinansować inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby.

1 « 100 101 102 103 104 105 106 » 109