Konkursy

   Zaproszenie do składania wniosków - Europejskie partnerstwo na rzecz sportu

   2012-07-05

Do końca lipca można składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie transnarodowych projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne lub organizacje niedochodowe w celu zidentyfikowania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu.

   Konkurs "Godni Naśladowania"

   2012-06-19

Trwa druga edycja konkursu „Na najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego". Zgłoszenia kandydatów do tego tytułu można przesyłać do 30 czerwca.

   Konkurs MEN „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”

   2012-06-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem konkursu pt. „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”. Oferty w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych ofert dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przy ukazaniu „dobrych praktyk” podczas wdrażania sześcioletnich dzieci do edukacji szkolnej.

   Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej-wydłużenie terminu składania ofert do konkursu „Żyjmy z Pasją”

   2012-06-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin składania wniosków w konkursie. Teraz oferty o dofinansowanie w konkursie pt. „Żyjmy z Pasją” można składać do 20 czerwca 2012r. do godziny 14.00.

   Konkurs Ministra Środowiska dla Organizacji Pozarządowych

   2012-06-12

Ministerstwo Środowiska jest organizatorem konkursu pt. „Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

   Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

   2012-06-01

Tylko do 18 czerwca 2012 można składać oferty o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Żyjmy z Pasją”. Konkurs mający na celu upowszechnienie idei wychowawczych Janusza Korczaka skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

   Warmińsko-Mazurskie. Godni Naśladowania 2012

   2012-05-25

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

   Granty dla NGO-sów

   2012-05-25
Granty dla NGO-sów

Organizacje pozarządowe radzą sobie bardzo dobrze w pozyskiwaniu dotacji z unijnego Programu Kultura (2007-2013). Dzięki grantom zrealizowały już kilkadziesiąt projektów, często interdyscyplinarnych, m.in. z zakresu sztuk wizualnych, sztuk performatywnych, architektury, tłumaczeń literackich i multimediów.

   Ruszyła V edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

   2012-05-25

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

   Nabór wniosków w Funduszu Stonewall

   2012-05-25

Do 28 maja 2012 r. można składać wnioski o udzielenie mikrograntów w ramach Funduszu Stonewall. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, zwiększające pozytywną tożsamość osób LGBT lub zwiększające wobec nich tolerancję społeczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca, w 43. rocznicę wydarzeń w Stonewall, stanowiących symbol ruchu wyzwolenia osób LGBT.

1 « 100 101 102 103 104 105 106 » 113