Konkursy

   Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konkurs grantowy pt. „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

   2012-04-11

Fundacja Ernst & Young zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym pt. „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. Konkurs dotyczy organizacji lokalnych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, a jego celem jest odpowiedź na bieżące problemy Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz wewnętrzna integracja tych środowisk.

   VII edycja Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

   2012-04-11

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2012. Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania są organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

   ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2012

   2012-03-22

W ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" mogą otrzymywać dofinansowanie miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Miasto Olsztyn jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich od 2003 roku.

   Nabór w Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

   2012-03-22

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy społeczni (organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców), władze publiczne oraz organizacje władz publicznych. Finansowane działania obejmują m.in. budowanie partnerstw, także z organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r.

   Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2012 r.

   2012-03-20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe. Termin nadsyłania ofert upływa 10 kwietnia 2012.

   Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji

   2012-03-20

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

   Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

   2012-03-17

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Bank Ambitnej Młodzieży"

   Konkurs KSTP na najbardziej partnerski komitet 2011 roku

   2012-03-13

Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego  w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego ogłasza Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku!

   Newsweek zaprasza do konkursu 100% z 1%

   2012-03-06

 

 

Tygodnik Newsweek Polska i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce po raz piąty organizuje konkurs "100% z 1%" na najlepszą kampanię mediową zachęcającą do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Celem przedsięwzięcia jest promocja wpłaty 1% od dochodu osób fizycznych na potrzeby statutowe organizacji pożytku publicznego jak również wyłonienie i nagrodzenie najbardziej kreatywnych kampanii reklamowych w tym zakresie.

   Program Bank Dziecięcych Uśmiechów

   2012-03-02

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach.

1 « 99 100 101 102 103 104 105 » 110