Konkursy

   Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse"

   2012-08-10

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

   Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu”

   2012-07-19

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu” dotyczących systemów wsparcia młodzieży, wsparcia na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą. Celem niniejszego zaproszenia jest promowanie nabywania nowych umiejętności i kompetencji, wzbogacenia profilu osób pracujących z młodzieżą. Nowe działanie będzie miało na celu wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego środowiska. Zaproszenie poprawi też tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i będzie miało swój udział w realizacji priorytetowego założenia politycznego w Europie.

   Zaproszenie do składania wniosków - Europejskie partnerstwo na rzecz sportu

   2012-07-05

Do końca lipca można składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie transnarodowych projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne lub organizacje niedochodowe w celu zidentyfikowania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu.

   Konkurs "Godni Naśladowania"

   2012-06-19

Trwa druga edycja konkursu „Na najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego". Zgłoszenia kandydatów do tego tytułu można przesyłać do 30 czerwca.

   Konkurs MEN „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”

   2012-06-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem konkursu pt. „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”. Oferty w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych ofert dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przy ukazaniu „dobrych praktyk” podczas wdrażania sześcioletnich dzieci do edukacji szkolnej.

   Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej-wydłużenie terminu składania ofert do konkursu „Żyjmy z Pasją”

   2012-06-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin składania wniosków w konkursie. Teraz oferty o dofinansowanie w konkursie pt. „Żyjmy z Pasją” można składać do 20 czerwca 2012r. do godziny 14.00.

   Konkurs Ministra Środowiska dla Organizacji Pozarządowych

   2012-06-12

Ministerstwo Środowiska jest organizatorem konkursu pt. „Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

   Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

   2012-06-01

Tylko do 18 czerwca 2012 można składać oferty o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Żyjmy z Pasją”. Konkurs mający na celu upowszechnienie idei wychowawczych Janusza Korczaka skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

   Warmińsko-Mazurskie. Godni Naśladowania 2012

   2012-05-25

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

   Granty dla NGO-sów

   2012-05-25
Granty dla NGO-sów

Organizacje pozarządowe radzą sobie bardzo dobrze w pozyskiwaniu dotacji z unijnego Programu Kultura (2007-2013). Dzięki grantom zrealizowały już kilkadziesiąt projektów, często interdyscyplinarnych, m.in. z zakresu sztuk wizualnych, sztuk performatywnych, architektury, tłumaczeń literackich i multimediów.

1 « 99 100 101 102 103 104 105 » 113