Konkursy

   Konkurs PO FIO 2013

   2012-12-07

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). 

   Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

   2012-12-07

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę Nr 62/821/12/IV z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013.

   Ruszyło głosowanie w konkursie " Odkryj e-wolontariat"!

   2012-12-07

Mapowanie zabytków, e-pomoc dla dzieci i młodzieży, tworzenie bazy danych o promieniowaniu, wizualizacja wyników badań, promocja adopcji starszych psów – to tylko kilka przykładów działalności e-wolontariuszy. Zapoznaj się z najlepszymi polskimi przykładami społecznego działania w Internecie i wybierz zwycięzców IV edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat”!

 

   Programy MKiDN 2013 ogłoszone! Pierwszy nabór wniosków - do 30 listopada

   2012-11-25

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2013. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 listopada.

   Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013

   2012-11-16

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

 

   Nabór wniosków w IV edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat” przedłużony do 7 listopada.

   2012-11-02

Przedłużony nabór wniosków w IV edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Jest jeszcze czas, by zgłosić się do konkursu i zdobyć środki finansowe na rozwój e-wolontariatu.

    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 250 mln euro na środowisko zdrowie i kulturę - nowa pula mechanizmów finansowych

   2012-11-02

Na kwotę 578,1 mln euro opiewa suma jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Blisko połowa jest przeznaczona na projekty z zakresu ochrony środowiska, zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

   Rusza III edycja konkursu Młody Nobel!

   2012-11-02
Rusza III edycja konkursu Młody Nobel!

Trwa III edycja konkursu „Młody Nobel”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu przy wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Konkurs zachęca dzieci i młodzież z małych miejscowości do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

 

   Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza IX edycję konkursu „Pożyteczne ferie”.

   2012-10-19

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2013” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” realizowane w czasie ferii zimowych 2013, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.

   Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu "Odkryj e-wolontariat"

   2012-10-01


 

Konkurs „Odkryj e-wolontariat” ma na celu nagrodzenie najciekawszych projektów angażujących wolontariuszy pomagających innym przez Internet. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz grupy nieformalne, współpracujące z e-wolontariuszami. Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu do 31 października 2012.

1 « 98 99 100 101 102 103 104 » 113