Konkursy

   PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Konkurs - Przyroda Warmii i Mazur

   2012-09-22

PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza wszystkich miłośników przyrody Warmii i Mazur do udziału w dwóch konkursach przyrodniczych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

   Kapituła Fundacji Środowisk Twórczych ogłasza Konkurs „Talent Roku”

   2012-09-22

Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie jest organizatorem corocznej Nagrody Talent Roku, przyznawanej ludziom kultury i sztuki od 2007 roku a od tego roku również multimediów. Celem Nagrody Talent Roku jest promowanie rodzimych twórców, prezentowanie „nowych talentów”. Najbardziej zależy nam na tym, aby nagrody mogły zachęcać dotąd niedostrzeżonych publicznie artystów i animatorów kultury do kontynuowania swoich twórczych działalności i pasji.

   Finał konkursu 6 Cudów Bałtyku program Agora 2.0

   2012-09-10

Już tylko do końca września można głosować w finale konkursu 6 cudów Bałtyku. W walce o ten tytuł pozostało 6 polskich atrakcji. Niezwykle ważnym jest fakt, że wcześniejsze głosy nie są brane pod uwagę – więc miłośnicy Mazur, Gdańska, Malborka, Słowińskiego Parku Narodowego, Kanału Elbląskiego czy też Puszczy Białowieskiej powinni ponownie oddać głos na swoją ulubioną atrakcję.

 

   Konkurs Społecznik Roku 2011 Tygodnika Newsweek Polska

   2012-09-04

Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna już czwartą edycję konkursu o tytuł Społecznika Roku. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych. Organizatorzy chcą nagłośnić działalność społeczną w Polsce, odkłamując nieprawdziwy obraz biernych Polaków. Chcą promować osoby, którym chce się działać na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku. Takie, które walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, próbują rozwiązywać dotychczas omijane problemy, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

   Konkurs fotograficzny "Pocztówka dla Europy"!

   2012-08-10

Europe Direct Olecko organizuje konkurs fotograficzny „Pocztówka dla Europy”! Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2012 r.

   Konkurs "6 Cudów Bałtyku" program Agora 2.0

   2012-08-10
Konkurs "6 Cudów Bałtyku" program Agora 2.0

Do 31 sierpnia można głosować w drugiej rundzie konkursu 6 cudów Bałtyku. W rywalizacji o ten tytuł pozostało 9 polskich atrakcji turystycznych na 33 wyłonione w wyniku głosowania w I rundzie. W pierwszym etapie najwięcej głosów padło na Mierzeję Kurońską, Wilno oraz Tallin. Z polskich atrakcji najwyżej uplasowały się Mazury (8 miejsce w klasyfikacji ogólnej). Jednak to nie oznacza, że nie mamy szans na sukces.

   Konkurs "Godni Naśladowania" - komunikat organizatora

   2012-08-10

Ze względu na to, iż w kategorii VI - na najlepszy produkt ekonomii społecznej, realizowanej w ramach konkursu Godni Naśladowania wraz z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu nie wpłynęła żadna oferta, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła dodatkowy nabór wniosków w tej kategorii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2012 roku.

   Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse"

   2012-08-10

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

   Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu”

   2012-07-19

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu” dotyczących systemów wsparcia młodzieży, wsparcia na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą. Celem niniejszego zaproszenia jest promowanie nabywania nowych umiejętności i kompetencji, wzbogacenia profilu osób pracujących z młodzieżą. Nowe działanie będzie miało na celu wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego środowiska. Zaproszenie poprawi też tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i będzie miało swój udział w realizacji priorytetowego założenia politycznego w Europie.

1 « 97 98 99 100 101 102 103 » 111