Konkursy

   Nabór projektów " Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych"

   2019-08-14

 Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych).

   Projekty i wnioski w Programie LIFE

   2019-08-14

  Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

   Kampania "Dni uczenia się dorosłych"

   2019-08-06

W dniach 15 września – 15 października w całym kraju prowadzona będzie kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych", wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Organizatorzy zapraszają organizacje i osoby, które planują realizację inicjatyw wpisujących się w to wydarzenie, do rejestracji jako partnerzy i skorzystania z możliwości, jakie daje kampania.

   Konkurs ofert pod nazwą Globart 2030

   2019-08-01

  Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal - ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie "Start the change", współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs ).

   Program FIO 2014-2020

   2019-07-30

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu.

   Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych

   2019-07-30

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

   Olsztyn Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego.

   2019-07-29

 Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysu

 

   Bardzo młoda kultura 2019-2021

   2019-07-29

 Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

   Konkurs Globart 2030

   2019-07-23

 Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal - ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie "Start the change", współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs ).

   Konkurs Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych

   2019-07-23

 Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych).

1 « 7 8 9 10 11 12 13 » 113