Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w roku 2012.

2011-09-26

Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w roku 2012. Program Koordynowany jest przez Dyrekcję Generalną Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej. 

 

1. Wnioski składać mogą szkoły, uczelnie, instytucje i organizacje z państw Unii Europejskiej, EEA/EFTA oraz krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji. W projektach wielostronnych, realizowanych w ramach programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci lub Grundtvig oraz w kluczowych działaniach Programu międzysektorowego rolę partnerów mogą również pełnić podmioty z państw trzecich, które dotychczas nie uczestniczyły w programie LLP.

  2. Budżet programu w roku 2012 wysoki 1,14 mld euro. 3. Terminy: Komisja ustaliła następujący harmonogram składania wniosków: - Indywidualne Wyjazdy Uczniów w ramach Comeniusa - 1 grudnia 2011 r.

- Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga - pierwszy termin 16 stycznia 2012 r., kolejne terminy: 30 kwietnia 2012 r., 17 września 2012 r.

- Praktyki w ramach programu Comenius - 31 stycznia 2012 r.

- Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące w ramach Comeniusa, Erasmusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga - 2 lutego 2012 r.

- Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji w ramach Leonardo da Vinci - 2 lutego 2012 r.

- Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci - the Leonardo da Vinci mobility certificate) oraz Intensywne kursy językowe (EILC) Erasmusa -

3 lutego 2012 r. - Program Jean Monnet - 15 lutego 2012 r.

- Partnerstwa w ramach Comeniusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga, Partnerstwa Comenius Regio w ramach Comeniusa, Warsztaty w ramach Grundtviga - 21 lutego

2012 r.

- Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus (w tym zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach programu Erasmus - Erasmus consortium placement certificate) oraz mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus (działalność dydaktyczna i szkolenie pracowników)

- 9 marca 2012 r. - Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów Grundtviga - 30 marca 2012 r.

- Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 - wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin 30 marca 2012 r., drugi termin 12 października 2012 r.

- Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania 1 marca 2012 r.

Dla wizyt i wymian w ramach programu Grundtvig oraz wizyt przygotowawczych w ramach wszystkich programów sektorowych wyznaczono kilka terminów w zależności od państwa.

 

4. Więcej informacji oraz pełną treść komunikatu Komisji w sprawie naboru wniosków oraz strategicznych priorytetów w programie LLP w roku 2012 znaleźć można na stronie http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

 

oraz w załączeniu (dokument w języku angielskim).

  Z poważaniem   Małgorzata Wasilenko   Director   Warmia - Mazury EU Office   East Poland House Avenue de Tervueren 48 1040 Brussels, Belgium tel. 0032 2 738 02 26

fax  0032 2 735 33 20