Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza konkursy ofert w zakresie kultury fizycznej

2011-01-12

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza cztery konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie następujących zadań:

1) "Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w kwocie 300.000 złotych. Termin składania ofert upływa z dniem 1. lutego 2011 r. Decyduje data stempla pocztowego.

2) Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w kwocie 100.000 złotych. Termin składania ofert upływa z dniem 1. lutego 2011 r. Decyduje data stempla pocztowego.

3) Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w kwocie 200.000 złotych. Termin składania ofert upływa z dniem 1. lutego 2011 r. Decyduje data stempla pocztowego.

4) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w kwocie 183.450 złotych. Termin składania ofert upływa z dniem 1. lutego 2011 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na stronie www.ngo.olsztyn.eu