Konkurs i Nagroda Honorowa "Świadek Historii"

2019-09-25
 
 
   


  Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.
Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na głoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.Nagroda może być przyznana osobie/instytucji tylko raz.
wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać pocztą lub zgłaszać osobiście do 10.10.2019 (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dzienis, tel. 85 66 457 82
Formularze wniosków znajdują się  na stronie: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

Powered by AcyMailing