Konkurs "Liderzy konsultacji społecznych"

2019-08-21

 W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

5 sierpnia 2019 r. został ogłoszony II nabór do konkursu grantowego ,, LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nr naboru POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18). Pula pozostałych środków przeznaczonych na granty wynosi 400 tyś zł.

W ramach konkursu grantowego, którego Fundacja Promocji Gmin Polskichjest Operatorem gmina może otrzymać grant w wysokości 50 000 zł.

Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

W projekcie nie jest wymagany wkład własny, przewidujemy 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie projektu. Każdej gminie ubiegającej się o grant, po przyjęciu deklaracji zostanie przydzielony wykwalifikowany urbanista-planista, który pomoże w opracowaniu indywidualnego planu konsultacji. Działania w projekcie można zaplanować aż do 30.06.2021r.

Termin składania deklaracji do wyczerpania środków grantu. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, gdzie można pobrać dokumentację konkursową oraz zapoznać ze szczegółami projektu:

https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html lub www.fpgp.eu zakładka Projekty UE: Konsultacje społeczne 2.19

Zapraszamy serdecznie do składania deklaracji.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Projektu: tel. (22) 697 52 99, lub emailem: fundacja@fpgp.eu