Konkurs MEN: „Godność, wolność, niepodległość”

2018-07-12

 Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

 

Miejsce składania ofert:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa


Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r.

 

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs