Konkurs dotacyjny: Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

2018-07-12

 W konkursie zwraca się szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosków przez wnioskodawców upływa 20 lipca 2018 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

 

Regulamin konkursu dotacyjnego MNS 2018