Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

2018-07-12

Termin i zasady składania wniosków:

Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

 

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2020 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs