Otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymi".

2018-05-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymi". Termin składania ofert mija 8 czerwca 2018 r.
W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty, odpowiadające następującym Modułom:
 
MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
 
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).
Na realizację projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 832 201 złotych. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 złotych.
 
Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 8 czerwca 2018 r.
Link

 

źródło; ngo.pl