Sport Wszystkich Dzieci

2018-05-24

 ,,Sport Wszystkich Dzieci”
Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do 25 maja 2018 r.
Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
  Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Kwota do rozdysponowania w naborze: 730 000 zł
 
Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację powyższych zadań należy składać do 25 maja 2018 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 14 czerwca 2018 r.
Link