Fundacja Batorego - konkurs w programie "Demokracja w Działaniu"

2018-05-07

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Wnioski można składać do 15 września 2018 roku.

Więcej na : http://www.batory.org.pl/o_fundacji

Żródło: Fundacja Batory