II nabór do programu "Kultura - Interwencje 2018"

2018-04-26

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do programu dotacyjnego "Kultura – Interwencje 2018", którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

 

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

 

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

 

Zgodnie z § 7 ust. 4 regulaminu programu wnioski złożone w jednym z naborów do programu Kultura – Interwencje 2018, które nie otrzymały dofinansowania, nie będą rozpatrywane w kolejnych naborach do programu.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NCK: Konkurs

 

Źródło: za NGO