Konkurs Fundacji EY - XIV edycja konkursu grantowego„30 Maja – Świętujemy Razem”

2018-04-04

Ruszył konkurs Fundacji EY „30 Maja – Świętujemy Razem” na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego! W konkursie mogą wziąć udział rodzinne formy pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe, działające na ich rzecz oraz instytucje samorządowe (PCPR-y, MOPR-y, MOPS-y).

 

O KONKURSIE

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych po raz czternasty organizowany jest ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ważne jest, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka. Zależy nam, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

 

Celem Konkursu jest:

  1. Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych
  2. Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
  3. Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych

 

Projekty w ramach konkursu muszę realizować wszystkie trzy cele konkursu.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników, dostępnych na stronie internetowej Fundacji EY: http://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--promocja-rodzicielstwa-zastepczego---30-maja-swietujmy-razem2018

 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc.) na adres: agata.skalec@pl.ey.com – z tytułem wiadomości: DRZ_(nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości) np. DRZ_PCPR Maków Mazowiecki lub DRZ_Fundacja Warszawa) oraz zeskanowaną wersje wniosku wraz z podpisami. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY.
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

 

UWAGA!

Wnioski, które nie zostaną przesłane w wymaganej liczbie i formie nie będą rozpatrywane.

 

Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy na postanowienia Regulaminu Konkursu oraz na dysponowanie przez Fundację danymi zawartymi we wniosku.

 

TERMINY

  • Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w terminie od 28 marca do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)

  • Ogłoszenie wyników

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2018 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/PL/fundacja

 

Źródło:

za NGO