3 edycja projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

2018-01-04

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

 

Początek przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach 3 edycji projektu rozpocznie się 16 stycznia 2018 r. i potrwa do 5 lutego 2018 r.

 

Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

 

Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

 

  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

 

Więcej informacji na stronie: www.inkubatorinnowacji.com

 

Źródło: inkubatorinnowacji.com