Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. "Podwórka z Natury"

2017-12-27

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn. "Podwórka z Natury".

 

Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.


Zadanie polega na prowadzeniu działań animacyjnych oraz aktywizujących z trzema grupami sąsiedzkimi, wskazanymi przez Urząd Miasta Olsztyna. Zadaniem organizacji będzie integracja oraz pobudzenie do działania wskazanych grup sąsiedzkich, za pomocą różnorodnych form aktywności. Celem działań animacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności jest doprowadzenie do samoorganizacji grupy sąsiedzkiej oraz podjęcia przez nią działań na rzecz zagospodarowania następujących  przestrzeni lokalnych, zwanych dalej „podwórkami”:

 

1) ul. Żeromskiego 34 – dz. nr 142/35 i 142/37 w obr. 20

2) ul. Żeromskiego/Puszkina – dz. nr 80/13 w obr. 21

3) ul. Limanowskiego, dz. nr 146/55 w obr. 19

 

Do pobrania: Ogłoszenie

 

Źródło: ngo.olsztyn.eu