Aktualności

   Szkolenie: Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie? – 23.11.2017 r.

   2017-11-02

Zapraszamy  przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników bibliotek 23 listopada 2017 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, gdzie odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie ?"

Termin nadsyłania zgłoszeń on-line: 21 listopada 2017 roku.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 36/2017 do pobrania

   2017-11-02

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Bezpłatne szkolenie - “Zarządzanie pracą wolontariuszy w instytucjach i organizacjach pozarządowych”

   2017-10-31

Jak zorganizować i rozwijać wolontariat? Jakie są regulacje prawne z tym związane? Jak rozwijać wolontariat z korzyścią dwustronną? Takim tematom poświęcone jest bezpłatne szkolenie, na które zaprasza Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Termin i miejsce szkolenia: 9 listopada br., w godz.  9.00 – 16.00 w siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1, sala 424

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 35/2017 do pobrania

   2017-10-26

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Konkurs na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

   2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP.  

 Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.

 Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

   “MIGi – fundusz wsparcia” - Program Wspierania Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych

   2017-10-26

Program “MIGi – fundusz wsparcia” jest finansowany ze środków własnych Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, a realizowany jest w formie otwartego konkursu na dofinansowanie projektów. Jest to kontynuacja inicjatywy z okazji dziesięciolecia działania Związku w ramach akcji „10 inicjatyw na 10-lecie” Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie, na którą przeznaczone zostało 5 tysięcy złotych.

   Nowa kadencja Rady Seniorów 2017-2019

   2017-10-23

Powołano Radę Olsztyńskich Seniorów na II Kadencję na lata 2017-2019. W skład Rady wchodzi 25 członków. Rada Seniorów działa w charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Olsztyn, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

 

   Spotkanie informacyjne poświęcone naborom wniosków w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

   2017-10-20

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają 24 października br. godz. 9.30-15.15 do Hotelu HP Park, przy Al. Warszawskiej 119 w Olsztynie do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym naborom wniosków w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

   Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.2.4

   2017-10-20

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Termin spotkania: 26 października 2017r.

Miejsce: Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana PawłaII nr 1, 10-101 Olsztyn, sala nr 219

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 138