Aktualności

   NGO nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Co ma zrobić?

   2018-07-30

 Organizacje pozarządowe nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przyjmują wtedy taktykę chowania głowy w piasek. To zły pomysł. Jest sposób, żeby wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Jaki?

   XI edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

   2018-07-30

Serdecznie zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne i ośrodki kultury.

Na 50 najciekawszych pomysłów przeznaczamy 500 tys. zł.

 

Co chcemy osiągnąć: 

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

   Migracje: nowe rozwiązania

   2018-07-30

 Centra kontroli, zespoły sprowadzania na ląd, 6 tys. euro na osobę dla kraju UE przyjmującego uchodźcę lub imigranta – KE przedstawia nowe podejście do problemu migracji w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej. - Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie i trzecie w zakresie zacieśniania współpracy na rzecz sprowadzania na ląd uratowanych na morzu – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

    "ŚWIETO ŻOŁNIERZA Z KOMBATANTAMI"

   2018-07-30

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają:       

13 sierpnia o 9.30  do Parku Kusocińskiego w Olsztynie na program ,pod Patronatem Pana Płk Marcina KUSA, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP.                             

   Działalność turystyczna organizacji pozarządowych po 1 lipca 2018

   2018-07-26

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która ograniczy działalność w zakresie turystyki, rekreacji, sportu i wypoczynku organizacjom pozarządowym. Jak NGO-sy mają szanse poradzić sobie w nowej rzeczywistości?

   Programy NIW. Nie czeka nas przełom

   2018-07-26

 W Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, przyjętym przez rząd, wspomniano o Narodowym Programie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który dopiero powstanie. Wydawałoby się, się, że PROO powinien być jednym z programów operacyjnych Narodowego Programu, który ma dotyczyć wspierania realizacji misji organizacji obywatelskich mieszczących się w sferze pożytku publicznego oraz ich rozwoju instytucjonalnego, rozwoju zasobów organizacyjnych i finansowych, a także „wsparcia zwiększania niezależności organizacji obywatelskich od władz, biznesu i innych grup nacisku” (wszystkie te elementy znajdziemy w PROO).

   50 mln w 6 lat: dotacje na dyplomację publiczną w MSZ

   2018-07-25

Jak zmienia się pula środków na konkursy z zakresu dyplomacji publicznej w MSZ? Ile organizacji jest dotowanych w ciągu roku? Jakie organizacje są najczęściej wspierane ministerialnymi pieniędzmi? Sprawdzamy, jak Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Rozwojowej przyznaje dotacje dla organizacji pozarządowych.

   Pomysły zmian w prawie fundacyjnym to igranie z ogniem

   2018-07-25

DURIASZ-BUŁHAK: Czy po to, aby zaradzić ponoć poważnej bolączce zamożnych polskich rodów i firm rodzinnych, czyli brakowi możliwości tworzenia fundacji rodzinnych, trzeba pożegnać się z Ustawą, która nieźle służy tysiącom fundacji realizujących cele społecznie użyteczne?

   PROO przyjęty przez rząd. Czekamy na raport z konsultacji

   2018-07-25

Podczas posiedzenia 24 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Według zapewnień rządu „raport z konsultacji zostanie opublikowany zapewne jeszcze dziś”.

   Międzynarodowy workcamp historyczny dla młodzieży

   2018-07-23

Fundacja Borussia poszukuje młodych ludzi w wieku w wieku 18-25 lat, zainteresowanych udziałem w międzynarodowym workcampie o tematyce historycznej, który odbędzie się w dniach 5-19 sierpnia 2018 r. na Mazurach: w Wielbarku/ Szczytnie oraz w Warszawie.

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 150