Aktualności

    Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 29/2017 do pobrania

   2017-09-08

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Konsultacje społeczne dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi

   2017-09-07

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 7 września – 9 października 2017 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   Olsztyn. Szkolenie "Diagnoza lokalna w działaniach mieszkańców. Co robić, aby wiedzieć więcej i działać skutecznie"

   2017-09-07

W ramach akcji Masz Głos! zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. "Diagnoza lokalna w działaniach mieszkańców. Co robić, aby wiedzieć więcej i działać skutecznie". Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami pozyskiwania informacji od mieszkańców i innych podmiotów aby skuteczniej prowadzić działania mające na celu wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań.

Termin: 19 września 2017, godz.: 10.00-16.00, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1

   KONSULTACJE programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

   2017-09-06

Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Olsztyna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

   Nabór do Komisji Konkursowej w ramach OKO

   2017-09-06

Starosta Olsztyński ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

   Konferencja wojewódzka pn. "Profesjonalnie przeciw przemocy"

   2017-09-06

W Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim organizowana jest konferencja wojewódzka, dotycząca problematyki przemocy w rodzinie, skierowana do przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli / przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Konferencja wojewódzka pn. "Profesjonalnie przeciw przemocy" odbędzie się 19 września 2017 r. o godzinie 10.30 w sali nr 52 Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

   1. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

   2017-09-05

Koalicja Prezesi - Wolontariusze nagrodzi wolontariuszy kompetencji i zaprasza do składania nominacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 września do 20 października 2017 roku.

   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie juz działa

   2017-08-31

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie rozpoczęła 29 sierpnia kolejną kadencję (na lata 2017-2019) w nowym składzie.

Jej przewodniczącą została radna Danuta Ciborowska, a zastępczynią Monika Falej ze Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

    Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 28/2017 do pobrania

   2017-08-31

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Zaproszenie do udziału w debacie na temat "Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" w Olsztynie 5 września br.

   2017-08-30

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które jest liderem projektu, wraz z partnerami, którymi są: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., pragnie niniejszym serdecznie zaprosić do udziału w projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 134