Aktualności

   Konferencja " Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur"

   2019-05-28

 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur” w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Olsztynie.

   Dzień Dziecka w Parku Linowym w Olsztynie

   2019-05-23

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele

zapraszają 27 maja o 9.30 do Leśnego Parku Linowego
na program 
                   "DZIEŃ DZIECKA-
               książka najlepszym przyjacielem Nowoczesnego Obywatela"

   Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11

   2019-05-21

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.2.4Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia obu konkursów, jak również to w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu.

 

   Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych

   2019-05-16

  Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  których głównym celem będzie m.in. dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

   Jak możeMY lepiej żyć na Warmii i Mazurach?

   2019-05-15

  Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie organizuje pierwsze Forum Młodzieży Warmii i Mazur. Będzie to przestrzeń do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi. Spotkanie zaplanowano na 8 czerwca w godz. 11.00-17.00 w Kuźni Społecznej przy ul. Kotańskiego 1 w Olsztynie.

   Oddział Warmińsko-Mazurskiego PTTK zaprasza

   2019-05-15

 Oddział Warmińsko-Mazurskiego PTTK  zaprasza na cykl imprez

   Spotkanie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

   2019-05-15

 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 21 maja w Olsztynie spotkanie, którego głównym celem będzie dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów OWES.

   Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

   2019-05-15

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. W tym roku odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca. Zachęcamy organizacje pozarządowe do włączenia się do działania!

    Spotkanie regionalne Mission 4 Freedom Internationla

   2019-05-15

 Informujemy że w dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się spotkanie regionalne Mission 4 Freedom Internationla,z udziałem dyr. Andrzeja Cichockiego i zaproszonych gości. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych z zapoznaniem się z naszymi działaniami jako organizacji pozarządowej o profilu społecznym mającej na celu niesienie daleko idącej pomocy bliźniemu i np. podjęcia wolontariatu.

   Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w OCOP-ie

   2019-05-08

 Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańcami Olsztyna

 

w dniu 23 maja br. w godzinach 9.00-11.00

 

Olsztyn ul. Tarasa Szewczenki 1

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 165