Aktualności

   Drugie Otwarte Spotkanie WYMIENNIK kulturalny NGO

   2018-03-07

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają Przedstawicieli Organizacji na Drugie Otwarte Spotkanie ph.:  „Wymiennik Kulturalny NGO”.

Spotkanie odbędzie się 22 marca /czwartek/ 2018 r. w godzinach 15.30-18.00 Stary Ratusz WBP, ul. Stare Miasto 33

   Spotkanie informacyjne nt. konkursu FIO 2018

   2018-03-06

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018 r. w godzinach 11:00-13:30 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 (sala 160).

   Płatny staż we francuskiej gminie

   2018-03-01

Gmina Ploeuc-l’Hermitage, to urokliwe miejsce liczące sobie nieco powyżej 4000 mieszkańców położone w północno-zachodniej Francji, w departamencie Côtes d’Armor, regionie partnerskim województwa warmińsko-mazurskiego. Władze gminy poszukują osoby na płatny staż w urzędzie.

   Olsztyn. Konsultacje społeczne na temat projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

   2018-02-26

Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Konsultacje będą prowadzone do dnia 20 marca 2018 r. na obszarze Miasta Olsztyna.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 8/2018 do pobrania

   2018-02-26

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 7/2018 do pobrania

   2018-02-16

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Donosiciel Pozarządowy nr 116 - do pobrania

   2018-02-16

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   XIX edycja nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli

   2018-02-14

W imieniu Kapituły Wielkiego Serca i jej Przewodniczącego Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kandydatów w związku z XIX edycją nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli’’.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 2.03.2018 r.

   V edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

   2018-02-13

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił V edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2018 r.

   Zapraszamy na bezpłatne warsztaty teatralno - ruchowe - NOWY NABÓR

   2018-02-12

W ramach akcji „Aktywni do setki” zapraszamy osoby 55+, 60+, 65+, 70+, 75+.... na warsztaty teatralno - ruchowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody pracy właściwe dla terapii tańcem i ruchem a także metody teatralne, co oznacza, że proponowane na nich ćwiczenia są zdecydowanie ruchowe. Warsztaty prowadzi Edyta Borys.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 142