Aktualności

   Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

   2017-11-21

Szanowni Państwo,
Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

   Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie za nami - fotorelacja

   2017-11-20

18 listopada 2017 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu". Podczas Forum odbyły się również Targi Pracy Wolontaryjnej.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 38/2017 do pobrania

   2017-11-16

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Spotkanie informacyjne dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

   2017-11-14

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Organizująca Konkurs  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Termin i miejsce spotkania: 17 listopada 2017 r., Hotel Park w Olsztynie, godz. 10:00

   Donosiciel Pozarządowy nr 112 - do pobrania

   2017-11-09

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 37/2017 do pobrania

   2017-11-09

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Zaproszenie na Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 18 listopada 2017 r.

   2017-11-07

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn w sobotę 18 listopada 2017 roku (Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219) do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu"

   I Kongres Inicjatyw Pozarządowych 2017

   2017-11-06

O tym, jakie wyzwania stoją przed organizacjami pozarządowymi debatować będą społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, autorytety świata. Okazją do debaty będzie I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się 12 listopada w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5.

   Program „Podwórka z Natury” w roku 2018

   2017-11-06

Program „Podwórka z Natury” jest zadaniem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Program nie jest przewidziany do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz takich, które w przeważającej większości będą możliwe do wykonania samodzielnie przez mieszkańców. 

   Przestrzeń dla partycypacji - konsultacje

   2017-11-02

Urząd Miasta Olsztyna przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Przestrzeń dla partycypacji". Poprzez udział w tym projekcie Urząd Miasta Olsztyna chce rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych i przeprowadzić konsultacje dokumentu planistycznego w szerszym zakresie niż wskazany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 138