Aktualności

   Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych

   2019-05-16

  Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  których głównym celem będzie m.in. dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

   Jak możeMY lepiej żyć na Warmii i Mazurach?

   2019-05-15

  Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie organizuje pierwsze Forum Młodzieży Warmii i Mazur. Będzie to przestrzeń do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi. Spotkanie zaplanowano na 8 czerwca w godz. 11.00-17.00 w Kuźni Społecznej przy ul. Kotańskiego 1 w Olsztynie.

   Oddział Warmińsko-Mazurskiego PTTK zaprasza

   2019-05-15

 Oddział Warmińsko-Mazurskiego PTTK  zaprasza na cykl imprez

   Spotkanie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

   2019-05-15

 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 21 maja w Olsztynie spotkanie, którego głównym celem będzie dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów OWES.

   Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

   2019-05-15

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. W tym roku odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca. Zachęcamy organizacje pozarządowe do włączenia się do działania!

    Spotkanie regionalne Mission 4 Freedom Internationla

   2019-05-15

 Informujemy że w dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się spotkanie regionalne Mission 4 Freedom Internationla,z udziałem dyr. Andrzeja Cichockiego i zaproszonych gości. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych z zapoznaniem się z naszymi działaniami jako organizacji pozarządowej o profilu społecznym mającej na celu niesienie daleko idącej pomocy bliźniemu i np. podjęcia wolontariatu.

   Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w OCOP-ie

   2019-05-08

 Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańcami Olsztyna

 

w dniu 23 maja br. w godzinach 9.00-11.00

 

Olsztyn ul. Tarasa Szewczenki 1

   „Dzień Mniejszości Narodowych”.

   2019-05-06

 Dnia 8 czerwca 2019 roku Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej organizuje „Dzień Mniejszości Narodowych”.

   Wykłady i Majówka .

   2019-04-29

 AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU przy MOK w OLSZTYNIE

MAJ 2019 r

 

   Spotkanie organizacji pozarządowych Ruciane Nida

   2019-04-10

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz ​Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA zapraszają na spotkanie w ramach sieci Europa Café i nowych NGO, które odbędzie się w Rucianem-Nida w dniach 30-31 maja 2019 r.

1 « 3 4 5 6 7 8 9 » 165