Aktualności

   "Jestem Przyjacielem Lasu -Międzynarodowy Dzień Lasów"

   2019-03-11

  Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody

                  i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
                 zapraszają 21 marca o 9.30 do Lasu Miejskiego w Olsztynie 
na program z cyklu
"Jestem Przyjacielem Lasu
-Międzynarodowy Dzień Lasów"

    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

   2019-03-08

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

   Projekt aktywizacyjny Banku Żywności w Olsztynie.

   2019-03-06

  Bank Żywności w Olsztynie rozpoczął realizację międzynarodowego projektu aktywizacyjnego, skierowanego do młodych osób z Warmii i Mazur, 

w wieku 20-29 lat, które nie uczą się, nie pracują i nie są w trakcie żadnych praktyk aktywizacyjnych.

   Gala na Zamku w Olsztynie

   2019-03-06

 W tym roku  już po raz XX  Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi  Darczyńców podczas uroczystej Gali odbywającej się na Olsztyńskim Zamku w dniu 28.03.2019r.

   Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

   2019-03-01

 Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

   Bezpłatne doradztwo księgowe dla stowarzyszeń.

   2019-02-28

osoby zajmujące się w organizacjach pozarządowych sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z

       bezpłatnego doradztwa we wtorki  w godzinach 17:00 - 18:00  

    Uzupełnienie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie

   2019-02-28

   W związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie, można zgłaszac swoje kandydatury jako przedstawiciela organizacji pozarządowych do składu komisji. Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   Zapraszamy na Trzecie Otwarte Spotkanie WYMIENNIK kulturalny NGO

   2019-02-27

 Zapraszamy na Trzecie Otwarte Spotkanie

WYMIENNIK kulturalny NGO

21 marca /czwartek/ 2019 r.

w godzinach 16.00-18.00

Sala konferencyjna WBP, ul. 1 Maja 5

 

    Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

   2019-02-27

 Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje odbędą się w terminie od 22.02.2019 do 05.04.2019 r

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 162