Aktualności

   Konkurs PFRON

   2018-09-26

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

   Stypendia od Fundacji Anny Dymnej

   2018-09-25

 Siódma edycja Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".Miejcie odwagę sięgać po swoje marzenia – zwraca się do maturzystów i studentów Anna Dymna.  Stypendium o wartości 9000 zł,

   Program RITA – Przemiany w regionie

   2018-09-25

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór wniosków w edycji jesiennej trwa do 15 października, do godz. 16.00.

   Nabór wniosków w IV edycji konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam".

   2018-09-25

Wyjątkowa inicjatywa społeczna Fundacji Santander Bank Polska pod hasłem “Tu mieszkam, tu zmieniam”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych. Nabór wniosków będzie trwać do 15 października 2018 r.

   Donosiciel Pozarządowy nr 123 do pobrania

   2018-09-25

 Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Konsultacje dt.. Zatorza w OCOP

   2018-09-24

 Wtorek 25.09 o 17:30 w Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki (wejście/wjazd od ul. Jagiellońskiej).

Omówimy wnioski z kilku poprzednich miesięcy wspólnej pracy (spotkania, spacery badawcze), porozmawiamy o zatorzańskim układzie komunikacyjnym oraz o programie rewitalizacji. Aby wszystko było jaśniejsze, na początku dokonam przeglądu aktualnie obowiązujących dokumentów opisujących różne formy transportu dla Zatorza.

   Rekrutacja

   2018-09-21

 Rekrutacji nowych przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk. 

   Projekt "Olsztyńskie Centrum Wsparcia"

   2018-09-21

Rusza nowy projekt pod nazwą "Olsztyńskie Centrum Wsparcia"

Oferujemy m.in. nieodpłatne usługi psychologa, pedagoga, kuratora sądowego i prawnika.
Wspieramy osoby doświadczające problemów natury prawnej, materialnej, niemogące podjąć pracy, mające problemy wychowawcze, jak również doświadczające przemocy w rodzinie czy walczące z uzależnieniem.
Serdecznie zapraszamy!

   Konsultacje społeczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

   2018-09-20

 Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

   Regionalny Konkurs Grantowym „Równać Szanse”.

   2018-09-19

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 155