Aktualności

   Wyjątkowy program grantowy fundacji " ORLEN-DAR SERCA" i PKN ORLEN

   2018-09-03

Aż dwa miliony złotych przekaże Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” społecznościom lokalnym z terenu całej Polski w ramach nowego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. O granty w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych mogą ubiegać się koła, organizacje czy stowarzyszenia, które mają pomysł na to, jak powinno się zmienić ich najbliższe otoczenie.

   Werbinarium Jak szukać darczyńców w sieci? Jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie?

   2018-08-31

Jak szukać darczyńców w sieci? Jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie? Na te i inne pytania dotyczące skutecznego zbierania pieniędzy od darczyńców indywidualnych na misję Twojej organizacji odpowiemy na naszym webinarium. Zapraszamy – zapisz się!

   Dzień przedszkolaka z kombatantami. Przesłaniem tego programu będzie myśl Janusza KORCZAKA "Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest"

   2018-08-30

       Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele 

                               zapraszają 20 września o 9.30 do Lasu Miejskiego 
                                                       na program

     "DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA Z KOMBATANTAMI"

   Zaproszenie Klubu U Artystów

   2018-08-29

Zapraszamy

30 sierpnia,

Klub U Artystów,

godz. 18.00.

 

Wspominamy dawne dzielnice Olsztyna

Nie tylko Zatorze

   Wolontariat jest trendy- spotkanie z Walterem Chełstowskim

   2018-08-29
Wolontariat jest trendy- spotkanie z Walterem Chełstowskim

Spotkanie z Walterem Chełstowskim w olsztyńskim Spinaczu

   Fundacja Batorego- nabór wniosków

   2018-08-28

Do 16 września organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa mogą składać wnioski o dotacje instytucjonalne z programu Demokracja w Działaniu prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł.

   Nagrody Marszałka Województw Warmińsko-Mazurskiego- zgłoszenia do nagród.

   2018-08-28
Do 20 września 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia do nagród i wyróżnień marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:

1.indywidualnej - pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

2.zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

   Wstępna informacja o naborze.

   2018-08-28

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

   Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

   2018-08-27

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

    „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”.

   2018-08-27

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 150