Aktualności

   Konkursy dla organizacji pozarządowych Samorządu Województwa

   2008-12-01

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu Województwa w roku 2009

   DONOSICIEL POZARZĄDOWY Nr 4 grudzień 2008

   2008-12-01

   WROTA.WARMIA.MAZURY.PL

   2008-11-30

Nowa strona Portalu Informacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   Donosiciel Pozarządowy nr 3

   2008-11-25

   Szkolenie pt. „Tworzenie projektu w praktyce – realizacja zadania własnego samorządu” – Monika Falej

   2008-11-25

Szkolenie jest skierowane szczególnie do organizacji aktywnych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA - PIENIĘŻNEGO 10 III PIĘTRO

1 « 158 159 160 161 162 163 164 » 165