Aktualności

   Targi „NGO na TOPie” - relacja

   2011-08-17

W dniu 07.08.2011, przy okazji festynu na Stadionie Leśnym, organizacje pozarządowe z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego (i nie tylko) po raz kolejny zaprezentowały się na targach „NGO na TOPie”.

   Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej

   2011-08-17
Rozpoczęła się jedenasta edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2011 roku.

   Zaproszenie na spotkanie organizacji socjalnych „Oblicza Wolontariatu" 2-3 września 2011 w Elblągu

   2011-08-12

Federacja FOSa wspólnie z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje w dniach 2-3 września spotkanie pod tytułem "Oblicza Wolontariatu"  dla członków i partnerów Federacji, ale również dla pozostałych organizacji socjalnych

   Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 - Spotkanie konsulatcyjne

   2011-08-12

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

   Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie tworzenia komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

   2011-08-12

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Marszałka w sprawie tworzenia komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych dot. wskazania przez organizacje społeczne kandydatów na jej członków.

tresc_pisma_do_wiadomosci_takze_organizacji_pozarzadowych.pdf >>

   Zaproszenie na VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

   2011-08-05

16-17 WRZEŚNIA odbędzie się kolejne, VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (http://www.ofip.org.pl/). Dwudniowa konferencja będzie czasem na wspólną dyskusję, wymianę poglądów i nawiązanie nowych kontaktów. Istnieje mozliwość rejestracji indywidualnej do udziału w forum.


   Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

   2011-08-03

Departament Analiz i Nadzoru MSWiA ogłasza eliminacje krajowe mające na celu wybór najlepszego projektu do konkursu o Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – "European Crime Prevention Award (ECPA) 2010”. Tegoroczny temat konkursu ECPA to sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

   Informacja o konsultacjach dotyczących Koszar Dragonów

   2011-08-01

W dniu 2 sierpnia (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie poświęcone rewitalizacji Koszarów Dragonów, zorganizowane przez Urząd Miasta Olsztyna i Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

plakat.pdf >>

   PROGRAM VII FESTYNU SPORTOWO-INTEGRACYJNEGO „PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU”

   2011-07-29

pod patronatem Prezydenta Olsztyna w dniu 7 sierpnia (niedziela) 2011 na terenie stadionu, wejście od strony CEiIK-u (ul. Parkowa). Organizatorem festynu jest Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   Targi Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie podczas VII FESTYNU SPORTOWO-INTEGRACYJNEGO „PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU”

   2011-07-27

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego do zaprezentowania swojego dorobku na Targach Organizacji Pozarządowych - „NGO na TOPie”, które odbędą się podczas festynu sportowo- integracyjnego „Przywróćmy Blask Stadionowi Leśnemu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.

1 « 133 134 135 136 137 138 139 » 157