Aktualności

    Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ważna informacja !

   2020-06-15

  W związku z epidemią COVID-19 i trudną sytuacją, w jakiej znalazło się wiele organizacji pozarządowych, Biuro Mechanizmów Finansowanych w Brukseli, czyli podmiot nadzorujący realizację programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, zgodziło się na zniesienie obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez organizacje realizujące działania w ramach tego programu.

   Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

   2020-06-02

 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Warmi?sko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepe?nosprawnych, które odb?dzie si? 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali 203 Urz?du Wojewódzkiego w Olsztynie.

   Ruszamy z akcją zagospodarowania terenu zielonego przed wejściem do DPS "Kombatant" w Olsztynie.

   2020-05-14

 Ruszamy z akcją zagospodarowania terenu zielonego przed wejściem do DPS "Kombatant" w Olsztynie.
Zapraszamy do współpracy wszystkie olsztyńskie organizacje pozarządowe i osoby prywatne! Zamierzamy posadzić kwiaty i w ten sposób "pomalować" życie osób tam zamieszkujących.
Pod koniec maja ( termin ustalimy😃) spotkamy się pod DPS Kombatant i wspólnymi siłami ukwiecimy puste rabatki. Zabierzcie sadzonki kwiatów, krzewów itp. Grabki, łopatki, rękawiczki.. My gwarantujemy świetną zabawę, kawkę, herbatkę i drobny poczęstunek.
🥀🌾🌱🌷🍀🌺🌴🌷🎋🌻🌾🌺😀🌷🍀😍🌺🌻🎋😍🌺
Oczywiście wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa😃

    Forum Rady Organizacji Pozarządowych

   2019-12-30

 Rada Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyna i Urz?d Miasta Olsztyna

serdecznie zaprasza organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce na terenie Gminy Olsztyn
w sobot? 18 stycznia 2020 roku

godz. 10.00 - 12.00

   ZARZĄDZENIE Nr 491 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 21 listopada 2019 roku

   2019-12-02

 ZARZĄDZENIE Nr 491

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 21 listopada 2019 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020


   Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Olsztyna

   2019-12-02

 Załącznik Nr

do Uchwały Nr

Rady Miasta Olsztyna

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OLSZTYNA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI USTAWĄ 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, 
W ROKU 2020


   FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA/KANDYTATKI DO PRAC W RADZIE

   2019-11-20

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KANDYDATA/KANDYTATKI DO PRAC W RADZIE


   PRZEPRASZAMY trwają prace nad stroną

   2019-11-19

 PRZEPRASZAMY AWARIA SERWISU. WSZYSTKIE INFORMACJE NA  NASZEJ STRONIE FACEBBOK

   Forum Rady Organizacji Pozarządowych

   2019-11-19

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
w sobotę 30 listopada 2019 roku

godz. 10.00 - 12.00

(Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219)
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych


pt. „Potęga NGO”

 

9.00 – 10.00

 

Rejestracja uczestników i uczestniczek

 

10.00 – 10.05

 

Powitanie gości - Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

10.05 – 10.15

 

Wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

 

10.15 – 11.30

 

wybór komisji skrutacyjnej i wyborczej

zgłoszenie kandydatów

wystąpienie kandydatów

przygotowanie list

wybory

 

 

11.30 – 12.00

 

rozstrzygnięte zostaną konkursy:

NIOP - Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych,

Trzeci sektor w mediach

 

12.00 – 12.30 – IV Śniadanie na Tarasie (forma koszyczkowa ; przynieś co lubisz i chcesz się podzielić z innymi)

 

W trakcie dorocznego spotkania :

 

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - „NGO na TOPie” - Organizacje zainteresowane rezerwacją stanowiska na targach prosimy o zgłaszanie się do 25 listopada 2019 r. za pomocą email ocop.olsztyn@gmail.com bądź osobiście

 

TARGI PRACY WOLONTARYJNEJ - Wszystkich chętnych zachęcamy do przygotowania własnej oferty pracy wolontaryjnej, jaką można powierzyć wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofertę pracy można złożyć w terminie do 25 listopada 2019 r. przesyłając do biura Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com bądź osobiście.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Forum do dnia 25.11.2019r.
tel. 503 680 500

e-mail ocop.olsztyn@gmail.com

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektu: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

   Konkurs: „Trzeci sektor w mediach”

   2019-11-19

 

Konkurs: „Trzeci sektor w mediach”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie.

 2. Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.

W przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy
  i dziennikarek prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn.

 2. W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.

 3. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.

 4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego
  i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych.

Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i kasety nie podlegają zwrotowi.

 1. Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać pod adresem: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, z dopiskiem "Trzeci sektor
  w mediach".

 2. Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Skład jury zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

 3. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących

kryteriów:

 1. znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

 2. znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,

 3. promocja idei dobra wspólnego,

 4. wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu),

 5. rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich,

 6. walory edukacyjne,

 7. atrakcyjność formy dziennikarskiej.

 

Termin zgłaszania wniosków w 2019 roku upływa z dniem 25 listopada do godziny 15:00 (decyduje termin wpływu).

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 30 listopada br. oraz opublikowane w prasie.

 

1 2 3 4 5 6 7 » 165