Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ważna informacja !

2020-06-15

 W związku z epidemią COVID-19 i trudną sytuacją, w jakiej znalazło się wiele organizacji pozarządowych, Biuro Mechanizmów Finansowanych w Brukseli, czyli podmiot nadzorujący realizację programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, zgodziło się na zniesienie obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez organizacje realizujące działania w ramach tego programu.

Oznacza to, że można występować o dotację w wysokości pokrywającej 100% planowanych kosztów projektu. Nie oznacza to, że organizacja nie może wnieść wkładu własnego – dobrowolny wkład własny, zarówno finansowy, jak i niefinansowy, jest możliwy. Natomiast fakt wniesienia lub niewniesienia wkładu własnego nie wpływa na ocenę wniosku.

W związku z tym, że jesteście Państwo na etapie pracy nad szkicem swojego wniosku, bardzo prosimy o uwzględnienie tej informacji w wersji ostatecznej dokumentu.

Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców. W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Zespół FAOO
realizatora konkursu sektorowego w ramach programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy

***
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210
www.aktywniobywatele.org.pl
https://www.facebook.com/funduszaktywniobywatele/
https://twitter.com/Aktywni_Obyw
https://www.instagram.com/aktywni_obywatele/