Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).

2019-09-05

 

Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).

Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, zawsze stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, a bardzo często barierę nie do pokonania w załatwieniu codziennych, życiowych spraw
Większość głuchych nie czyta stron internetowych a tym bardziej nie jest w stanie przebrnąć przez komunikaty informujące np. o możliwości zamówienia w ciągu trzech dni roboczych tłumacza. Oni potrzebują skontaktować się z żywym człowiekiem, który już z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub wskazać właściwą ścieżkę postępowania.

Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka osób niesłyszących i poznanie Kultury Głuchych w swobodnej atmosferze wrażliwych na innych osób oraz pod okiem czołowego wykładowcy Polskiego Języka Migowego, twórcy programów nauczania oraz metodyki nauczania j. migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych, pasjonata – dr Michała Garncarka.  

 

Kluczowe dane kursu - do wykorzystania również we wniosku o dofinansowanie z PFRON:

Kurs: podstawowy PJM

Termin: 19.X – 15.XII.2019

Liczba godzin: 60

Cena: 850 zł (ok. 765,- pokrywa PFRON, uczestnik wpłaca tylko ok. 85,- )

Realizator: Fundacja Pro Actione, 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 46 lok. 39

 

Zajęcia będziemy prowadzić w Olsztyńskim Planetarium/Obserwatorium astronomicznym (Al. Marszałka Piłsudskiego 38 lub ul. Żołnierska 13b), w układzie weekendowym (pięć zjazdów). Ostateczne dni i godziny doprecyzujemy w porozumieniu z uczestnikami.

 

Wstępna informacja dotycząca możliwości dofinansowania z PFRON:

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy po wstępnym zgłoszeniu nam (mailem lub telefonicznie) chęci uczestnictwa w warsztatach i uzyskaniu od nas wskazówek, niezbędnych dla uniknięcia częstych błędów w dokumentacji i kilkukrotnych wizyt w PFRON, złożyć do PFRON (dla mieszkańców woj. warm.-mazur.: Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. 89 722-90-24) właściwy wniosek (w załączeniu) wypełniony danymi jak powyżej. 
Zgłoszenia przyjmowane są od osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej/społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu członka rodziny (do 95% dofinansowania).

O przyznaniu dofinansowania decyduje dostępność środków (już się kończą) i kolejność zgłoszeń!

 

Chęć uczestnictwa w warsztatach (wystarczy podać: Imię, Nazwisko, nr tel., adres e-mail) i/lub pytania prosimy kierować pod nr telefonu lub na e-mail jak poniżej.

 

 

Zapraszamy! J

 

Adam Rauba

FUNDACJA Pro Actione

tel. 606 89 68 90

fundacja@proactione.org.pl