Kampania "Dni uczenia się dorosłych"

2019-08-06

Ogólnopolskie "Dni uczenia się dorosłych" - poszukiwani partnerzy kampanii

Ogólnopolskie

 
W dniach 15 września – 15 października w całym kraju prowadzona będzie kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych", wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Organizatorzy zapraszają organizacje i osoby, które planują realizację inicjatyw wpisujących się w to wydarzenie, do rejestracji jako partnerzy i skorzystania z możliwości, jakie daje kampania.

 

„Dni uczenia się dorosłych” to kampania społeczna mająca na celu wspieranie dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach 90-tych XX wieku, jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO, kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku. Po kilku latach przerwy „Dni” wracają w nowej formule i w znacznie szerszej skali. Tegoroczna polska edycja kampanii jest objęta patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Poprzez „Dni uczenia się dorosłych” chcemy pokazać, że kształcenie się przez całe życie jest nie tylko koniecznie, ale przede wszystkim zmienia człowieka i jego życie na lepsze. Ułatwia funkcjonowanie na rynku pracy, poprawia jakość bytu i ułatwia czerpanie z niego przyjemności. Chcemy, żeby uczenie się stało się stylem życia i sposobem na spędzanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i twórczy. Wokół jest wszak ogrom fantastycznych, nieodkrytych możliwości, a Internet jest nieprzebranym źródłem wiedzy. Dzięki nauce możemy rozwijać nasze zainteresowania, poszerzać horyzonty, lepiej funkcjonować we współczesnym świecie i lepiej go rozumieć, rozwijać umiejętności przydatne na rynku pracy już teraz lub w przyszłości.

W ramach kampanii organizacje, instytucje i firmy zorganizują różnorodne wydarzenia wspierające dorosłych obywateli naszego kraju w rozwijaniu nawyku uczenia się: warsztaty, dni otwarte i spotkania, pikniki edukacyjne, happeningi i wycieczki, treningi plenerowe, pokazy, konferencje i seminaria, konkursy, webinaria...Chcemy zaprezentować mnogość tematów, form i metod, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. Jeśli to, o czym piszemy jest Ci bliskie, chciałbyś dołączyć do zacnego grona Partnerów, organizujesz lub planujesz Wydarzenie lub Wydarzenia wspierające cel „Dni”, to...

Przyłącz się do kampanii wspierana osób dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego UCZENIA SIĘ!

Aby stać się Partnerem kampanii wystarczy zorganizować bezpłatny warsztat, szkolenie czy inną formę spotkania edukacyjnego, podczas którego dorośli będą mogli nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego. Spotkania muszą odbyć się w terminie od 15 września do 15 października.

Rejestracji można dokonać na stronie: https://edurosli.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicjatorem i koordynatorem kampanii "Dni uczenia się dorosłych 2019" jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, która organizowała już trzy polskie edycje "Dni".

Tegoroczna polska edycja kampanii odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Otwartego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konfederacja Lewiatan.

Koordynatorem kampanii na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Pani Jolanta Taperek:e-mail: j.taperek@modernschool.pl; biuro@modernschool.pl

tel.: 506 850 404, 696 557 557

Źródło informacji: https://edurosli.pl/