„Europa dla obywateli” Seminarium w Kopenhadze

2019-07-22

 

Punkty Kontaktowe programu „Europa dla obywateli” z krajów regionu Morza Bałtyckiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Making Waves”.

Seminarium skierowane jest do osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, badawcze, kulturalne – z Finlandii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji; które są zainteresowane współpracą międzynarodową w regionie bałtyckim, mają realną możliwość jej podjęcia po zakończeniu seminarium, jak również – mają wstępny plan na projekt w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Celem seminarium jest przekazanie informacji o priorytetach i zasadach programu “Europa dla obywateli”, wymiana pomysłów i dobrych praktyk, zainspirowanie do działań obywatelskich w ramach programu oraz – stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw międzynarodowych w regionie, które zaowocują dobrej jakości projektami i współpracą międzynarodową w ramach programu „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania planowane są wystąpienia i prezentacje najlepszych praktyk w programie „Europa dla obywateli”, a znaczna część programu będzie poświęcona na pracę metodą warsztatową nad planowanymi przez uczestników projektami międzynarodowymi.

Tegoroczne seminarium goszczone jest przez Duński Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” i odbędzie się w Kopenhadze w dniach 17-19 września 2019 r.

Seminarium będzie w całości prowadzone w języku angielskim.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz rejestracyjnyzamieszczony na stronie głównej wydarzenia.

 Formularz należy wypełnić w języku angielskim. Termin zgłoszeń upływa 2 sierpnia 2019 r.

Związku z tym, że seminarium ma charakter warsztatowy przewidziana jest ograniczona liczba miejsc – każdy z Punktów Kontaktowych będzie dokonywał selekcji uczestników na podstawie informacji zamieszczonych w zgłoszeniu.

Ze względu na napięty program wydarzenia, a także cel spotkania, jakim jest nawiązanie partnerstw międzynarodowych, nie jest zapewnione tłumaczenie na język polski; warunkiem udziału w spotkaniu jest znajomość języka angielskiego.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały dla uczestników i wyżywienie. Polski Punkt Kontaktowy pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania zakwalifikowanych do udziału uczestników z Polski.

Szczegółowe informacje oraz plan spotkania znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia: http://balticseacontact.eu/bsc2019.