Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

2019-03-12

 Szanowni Państwo,

 

W imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady, które odbędzie się 21 marca br. o godz. 11.00 (planowany czas zakończenia spotkania: godz. 14.00) w sali konferencyjnej nr 3 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Olsztyn, ul. 1. Maja 5).

 

Oprócz członków Rady, na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresach: kultura i dziedzictwo, obszary wymagające rewitalizacji, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, efektywność energetyczna, dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Zapraszamy również tych, którzy planują realizację projektów z funduszy unijnych. Już w tej chwili, równolegle, odbywają się podobne spotkania w zakresie tematu: Włączenie społeczne.  

 

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy, to praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach RPO, pojawiające się wyzwania na różnych etapach ich realizacji, możliwości ich rozwiązań, a przede wszystkim wnioski jakie można wyciągnąć na przyszłość. Drugi obszar to dyskusja w zakresie wskazania potrzeb podjęcia konkretnych działań w kolejnej perspektywie programowania, tj. po roku 2020.

Wnioski z dyskusji, konkretne propozycje rozwiązań, metod czy działań, chcemy wykorzystać w procesie opracowywania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Państwa dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów w ramach RPO są w tym procesie niezbędne.

Podczas spotkania przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej przedstawi również informacje dot. aktualnych prac nad założeniami nowego okresu  programowania.

Serdecznie zapraszam w imieniu Współprzewodniczących Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Sylwii Jaskulskiej i Pana Bartłomieja Głuszaka do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do 19 marca br. na adres: radadpp@warmia.mazury.pl.

 

 

Z poważaniem

 

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka

Kierownik

 

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

stopka mailowa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


10-562 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

 

T: +48 89 512 58 80
F: +48 89 512 58 76
E: j.glezman@warmia.mazury.pl