Ludzie Dobrej Woli - zgłoś kandydata

2019-02-01

 

Ludzie Dobrej Woli - zgłoś kandydata

 

W tym roku  już po raz XX  Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi  Darczyńców podczas uroczystej Gali odbywającej się na Olsztyńskim Zamku w dniu 28.03.2019r.

 

Kapituła przyznaje statuetki osobom i instutycjom, które dzięki swojemu zaangażowaniu, empatii i wielkiemu sercu pomagają innym zmagać się z przeciwnościami losu.

Tytuł przyznawany jest za okres roku kalendarzowego, bez względu na miejsce działania i zamieszkania podmiotu wspierającego. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

 

Kapituła spośród nominowanych i w uznaniu zasług w zakresie niesienia szeroko rozumianego wsparcia dokona wyboru 10 osób i instytucji, które podczas uroczystej Gali uhonorowani zostaną statuetką „Ludzie Dobrej Woli’’.

Zgłoszenia przymujemy do 1 marca 2019r.

 

Kapituła Wielkiego Serca i jej Przewodniczący- Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna zwraca się z uprzejmą  prośbą o wytypowanie osób/ instytucji, które Państwa zdaniem zasługują na uhonorowanie statuetką „ Ludzie Dobrej Woli” za rok 2018.

W tym roku  już po raz XX  Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi  Darczyńców podczas uroczystej Gali odbywającej się na Olsztyńskim Zamku w dniu 28.03.2019r

 

 

Prosimy o wypełnienie do dnia 01.03.2019 poniższej ankiety i dostarczenie  na adres:

Kapituła Wielkiego Serca

Grupa OSB ul. Warszawska 105/4H 10-701 Olsztyn  

 e-mail osb@osb.edu.pl

 faks 89 5424274

 

 

 

Zgłaszający

 

 

Obdarowany

 

 

Darczyńca

 

 

Forma udzielanej pomocy*

Nazwa

Nazwa

Nazwa

Krótki opis pomocy:

1)  pomoc wolontariacka, pomoc rzeczowa, finansowa, jednorazowa, stała i inne.

Adres

 

Adres

 

Adres

 

tel/fax/e-mail

tel/fax

tel/fax

Z kim się kontaktować

 

Z kim się kontaktować

Z kim się kontaktować

 

 

 

* - Przy formie udzielonej pomocy finansowej można wpisać wartość udzielonej pomocy za rok 2018Kapituła Wielkiego Serca i jej Przewodniczący- Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna zwraca się z uprzejmą  prośbą o wytypowanie osób/ instytucji, które Państwa zdaniem zasługują na uhonorowanie statuetką „ Ludzie Dobrej Woli” za rok 2018.

W tym roku  już po raz XX  Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi  Darczyńców podczas uroczystej Gali odbywającej się na Olsztyńskim Zamku w dniu 28.03.2019r

 

 

Prosimy o wypełnienie do dnia 01.03.2019 poniższej ankiety i dostarczenie  na adres:

Kapituła Wielkiego Serca

Grupa OSB ul. Warszawska 105/4H 10-701 Olsztyn  

 e-mail osb@osb.edu.pl

 faks 89 5424274

 

 

 

Zgłaszający

 

 

Obdarowany

 

 

Darczyńca

 

 

Forma udzielanej pomocy*

Nazwa

Nazwa

Nazwa

Krótki opis pomocy:

1)  pomoc wolontariacka, pomoc rzeczowa, finansowa, jednorazowa, stała i inne.

Adres

 

Adres

 

Adres

 

tel/fax/e-mail

tel/fax

tel/fax

Z kim się kontaktować

 

Z kim się kontaktować

Z kim się kontaktować

 

 

* - Przy formie udzielonej pomocy finansowej można wpisać wartość udzielonej pomocy za rok 2018