Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

2019-01-02

Trwają konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
W związku z tym zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w Lidzbarku Warmińskim, które odbędzie się 07 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. 


Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr


Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.
 

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

 

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.