"100-lecie złotówki - oszczędzanie się opłaca "

2018-12-06
"100-lecie złotówki - oszczędzanie się opłaca "

Oddział Okręgowy w Olsztynie iUniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają do udziału w programie edukacyjnym "100-lecie złotówki Oszczędzanie się opłaca!". 28 lutego 1919 Sejm Ustawodawczy ustanowił "złotego" jako nową polską jednostkę pieniężną.Gorącym zwolennikiem złotego był Stanisław KARPIŃSKI, ówczesny Dyrektor Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Z okazji 100-lecia tego wydarzenia oraz:
- 95-lecia reform stabilizacyjnych Premiera Władysława Grabskiego i powołania Banku Polskiego SA
- 190-lecia polskiej bankowości centralnej
zapraszamy do udziału w programach opartych na kampaniach edukacyjnych NBP: "Oszczędzanie się opłaca", "Nie daj się nabrać!", "Akademia Bezpiecznych Finansów". Głównym celem jest edukacja ekonomiczna Małych Obywateli tak aby potrafili świadomie uczestniczyć w budżecie domowym i aby dobrze zarządzali swoimi pieniędzmi. Drugim celem jest edukacja Seniorów, którą będą prowadziły nasze Dzieci z pomocą Policji. Program "100-lecie złotówki - Oszczędzanie się opłaca", będzie trwał przez cały 2019 rok i będzie się składał z etapów; pierwszy właśnie 28 lutego 2019.   

Zgłoszenia woli uczestniczenia prosimy kierować do Pani Anny Karpiak-Olszewskiej z NBP w Olsztynie anna.karpiak-olszewska@nbp.pl      
Więcej informacji na www.nbp.pl
 

Anna Karpiak-Olszewska, Zbigniew Majchrzak